S.KO CITY

S.KO CITY

Skåpbilen S.KO CITY erbjuder den manöverförmåga som krävs vid leveranser av kylvaror till livsmedelsbranschen. Med den mekaniska tvångsstyrningen bemästrar fordonet lätt trånga gator, uppfarter eller lastområden i städer.
S.KO CITY box body semi-trailer with steering axle
 • Chassi
Chassi
Axle lift for better traction

Lyftbar axel

På ROTOS-drivlinor kan axlarna utrustas med lyftfunktion som tillval. Axellyften och påkörningshjälpen ökar effektiviteten, körsäkerheten och dragkraften och minskar slitaget på däcken.

Få reda på mer
 • Sida
 • Dubbellast
 • Bakvagn
 • Golv
 • Tak
Sida
Fast loading and unloading through the side door in the S.KO box body semi-trailer

Sidodörr

Ett utmärkt alternativ till partiell lastning vid MultiTemp-transporter med en skiljevägg. Sidodörren möjliggör partiell avlastning och åtkomst till enskilda MultiTemp-kylzoner.
Få reda på mer
Dubbellast
High loading volume with the double-decker system.

Dubbellast

Flexibel och högre kapacitet med fordonet med hjälp av dubbeldäcksystemet. Optimal för frakt som inte går att stapla. Detta system möjliggör en heltäckande lastning via två steglöst höjdjusterbara och delbara nivåer.
Få reda på mer
Bakvagn
Golv
Tak
S.KO box body semi-trailer Ferroplast roof

FERROPLAST®-tak

Standardtaket av FERROPLAST®-isolering finns tillgängligt i olika utföranden, och ger en särskilt hög energieffektivitet och enastående isolering.
Få reda på mer
 • Kylmaskin
 • Luftfördelning
 • MultiTemp-utförande
 • Förhänge
Kylmaskin
MonoTemp and MultiTemp version of the S.CU transport cooling unit

Transportkylmaskin S.CU

Transportkylmaskinen S.CU i MonoTemp- och MultiTemp-utförande erbjuder en optimal lönsamhet. Exakt temperaturstyrning genom en mycket finkänslig reglering, lägre bränsleförbrukning och långa underhållsintervall.
Få reda på mer
Luftfördelning
MultiTemp-utförande
Förhänge
Strip curtains at the rear prevent the loss of cold air

Förhänge

De variabla förhängena som går att förskjuta i längdriktningen ökar säkerheten för varorna och sparar samtidigt energi, eftersom kylförlusten reduceras när dörrarna öppnas vid partiell lastning.
Få reda på mer
 • Tankmätare med LED-display
 • Blinkande sidomarkeringsljus
 • Elektronisk rampkörningshjälp
Tankmätare med LED-display
LED tank display enables the fuel level to be read off

Tankmätare med LED-display

Via LED-tankindikatorn på trailern, kan du hela tiden tydligt avläsa transportkylmaskinens bränslenivå.
Få reda på mer
Blinkande sidomarkeringsljus
Side marking lights for enhanced road safety

Sidomarkeringsljus

De blinkande sidomarkeringslamporna (SML) hjälper till att undvika olycksfall vid svängar. När föraren aktiverar blinkers, blinkar även sidomarkeringslamporna på trailern vilket uppmärksammar andra trafikanter på att trailern ska svänga.
Få reda på mer
Elektronisk rampkörningshjälp
Information on resetting with the electronic ramp approach aid

Elektronisk rampkörningshjälp

Den elektroniska rampkörningshjälpen hjälper till när trailern körs mot rampen. När backväxeln läggs i, informerar systemet föraren om det resterande avståndet bakom fordonet, med en visuell och akustisk signal. När trailern närmar sig rampen, bromsas fordonet på egen hand.
Få reda på mer
 • Formslutning
 • Fästpunkter och -medel
Formslutning
Recessed load securing rail in the M.KO truck box

Lastsäkringsskena

Lastsäkringsskenor som är monterade över hela ytan förhindrar att lasten skadas.
Få reda på mer
Fästpunkter och -medel

Certifikat

Omfattande certifikat för din säkerhet i transportvardagen.

 • Påbyggnadslängd invändig längd13.4 / 14.7 / 16.8m
 • Påbyggnadsbredd invändig längd2 460 eller 2 490mm
 • Påbyggnads höjd invändig längd*2 350 - 3 000mm
 • Pallplatser33 / 36 / 41Europapallar
* beroende på lagstadgade krav och individuell fordonsspecifikation.

Serviceavtal

Med rätt serviceavtal behåller du kontroll över dina kostnader, och vi ser till att du förblir mobil!
Mer om:Serviceavtal
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematik

Med hjälp av TrailerConnect®-telematiken får du all nödvändig information om dina fordon.
Mer om:Telematik
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansiering

Vi skapar en individuell offert med attraktiva villkor, för den samlade livslängden på din investering.
Mer om:Finansiering
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+46 42294960

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss med dina frågor så att vi kan påbörja konversationen, för att få kontakt med rätt återförsäljare!