W.KO COOL

W.KO COOL

Växelflak W.KO COOL är den optimala lösningen för kyl- och färskvarutransporter. Den snabba växlingen reducerar långa väntetider och fordonen är snabbt tillbaka på vägarna igen. Med hjälp av TrailerConnect®-funktionerna får du en heltäckande dokumentation åt kylkedjan.
W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading.
  • Bakvagn
  • Golv
  • Belysning
  • Specialutrustning
Rear
Floor
Side wall
Specialutrustning
Reinforced roof panels for meat transport.

Kötthängning

Taket och sidoväggarna på den isolerande FERROPLAST®-lastbilsskåpet är särskilt förstärkta. Euro-kötthängsystemet finns som tillval för köttransporter.
Få reda på mer
  • Kylmaskin
  • MultiTemp-utförande
  • Förhänge
Kylmaskin
MultiTemp-utförande
Förhänge
Strip curtain for the M.KO truck box body

Förhänge

De variabla förhängena som går att förskjuta i längdriktningen ökar säkerheten för varorna och sparar samtidigt energi, eftersom kylförlusten reduceras när dörrarna öppnas vid partiell lastning.
Få reda på mer
  • Fästpunkter och -medel
Lashing points and aids

Certifikat

Umfassende Zertifizierungen für Ihre Sicherheit im Transportalltag.

Serviceavtal

Med rätt serviceavtal behåller du kontroll över dina kostnader, och vi ser till att du förblir mobil!
Mer om:Serviceavtal
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematik

Med hjälp av TrailerConnect®-telematiken får du all nödvändig information om dina fordon.
Mer om:Telematik
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansiering

Vi skapar en individuell offert med attraktiva villkor, för den samlade livslängden på din investering.
Mer om:Finansiering
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+46 42294960

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss med dina frågor så att vi kan påbörja konversationen, för att få kontakt med rätt återförsäljare!