Andmekaitsedeklaratsioon

Andmekaitsedeklaratsioon

Tere tulemast Schmitz Cargobull AG veebileheküljel. Iseenesest mõistetavalt on Teie isikupõhiste andmete kaitse ja aus ning läbipaistev andmetöötlus meile tähtis. Alljärgnevalt soovime Teile anda informatsiooni, mida vajate oma andmekaitsega seonduvate õiguste kontrollimiseks ja teostamiseks.

1. Kes vastutab andmetöötluse eest?

Vastutav on:
Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
E-post: info@cargobull.com

2. Kuidas saan ma andmekaitsevolinikuga ühendust võtta?

Te saate meie andmekaitsevoliniku kätte aadressil:
Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
Andmekaitsevolinik
E-post: dataprotection@cargobull.com

3. Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel me isikupõhiseid andmeid töötleme?

Kui surfate meie veebileheküljel või võtate meiega muidu ühendust, siis saame me Teie isikupõhised andmed.
Üldiselt töötleme me andmeid järgmistel õiguslikel alustel:
Kui Te annate meile oma selgesõnalise nõusoleku (art 6 lg 1 a DSGVO - Saksmaa andmekaitse üldmäärus), nt kui soovite, et võtaksime Teiega vahetult ühendust, Te aboneerite meie uudiskirja või soovite meilt isiklikult Teile kohandatud reklaamipakkumisi saada.

Oma lepinguliste kohustuste täitmiseks (art 6 lg 1 b DSGVO), nt kui soetate meilt tooteid.
Ettevõttena allume me erinevatele kohustustele (art 6 lg 1 c DSGVO). Me oleme kohustatud nt maksuseaduste ja kaubandusseaduste järgi teatud kindlaid dokumente alal hoidma. Peale selle töötleme me andmeid enda või kolmandate isikute õigustatud huvi tõttu (art 6 lg 1 f GDPR). Selle hulka kuulub mh andmetöötlus otsereklaami, müügiedenduse, IT-ohutuse ja pettustega võitlemise eesmärkidel ning pseudonüümsete kasutajaprofiilide loomine veebilehekülje analüüsimiseks ja vajaduspõhiseks kujundamiseks (tracking). Teil on õigustatud huvi tõttu art 21 lg 1 DSGVO kohaselt õigus andmetöötlus vaidlustada.

3.1 Andmetöötlus meie veebileheküljel

3.1.1 Ühenduse võtmine Schmitz Cargobulliga

Kontaktvormi, meie e-posti-aadressi või telefoni teel saate meile küsimusi esitada ja sõnumeid edastada. Me töötleme Teie andmeid ainult selleks, et Teiega soovitud viisil ühendust võtta ja Teie päringule vastata (õiguslik alus on art 6 lg 1 lit. a või b GDPR).

3.1.2 Meie uudiskirja saatmine

Te saate ennast meie uudiskirja tellimiseks registreerida, et saada informatsiooni aktuaalsete pakkumiste, tooteuudiste jms kohta. See võib hõlmata ka Schmitz Cargobull grupi pakkumisi. Reklaamiinformatsiooni saatmine Teie e-posti-aadressile toimub meie uudiskirja raames ainult siis, kui olete oma e-posti-aadressi sellekohase kasutusega nõustunud. Iseenesest mõistetavalt saate nõusoleku uudiskirjade saatmiseks igal ajal tühistada, klõpsates selleks uudiskirjas väljaregistreerimislingile või teavitades meid väljaregistreerimise soovist info@cargobull.com kaudu. Me kasutame oma uudiskirjade puhul registreerimiseks nn Double-Opt-in meetodit. See tähendab, et me saadame pärast teiepoolset registreerimist esitatud e-posti-aadressile e-kirja, milles palume Teilt kinnitust, et soovite uudiskirja saada. Peale selle salvestame me vastavalt Teie kasutatud IP-aadressid ja registreerimise ning kinnitamise ajahetked. Sedasi saame teiepoolset registreerimist tõendada ja vaj. korral Teie isiklike andmete kuritarvitamist kolmandate isikute poolt välja selgitada.

3.1.3 Uudiskirja tracking

Me analüüsime oma uudiskirja kasutamise paremaks mõistmiseks uudiskirja saatmisel Teie kui kasutaja käitumist. Kõnealuseks analüüsiks sisaldavad saadetud e-kirjad nn web beacon-eid, mida nimetatakse ka jälituspiksliteks. Nendeks on ühe piksli suurused pildifailid, mille me lingime oma veebileheküljele ja mis võimaldavad meil Teie kui kasutaja käitumist analüüsida. See toimub web beacon-ite kasutamisega, mis on Teie e-posti-aadressile omistatud ja sidestatakse isikliku ID-ga. Neid sisaldavad ka uudiskirjas sisalduvad lingid. Nii saadud andmetest koostame me kasutajaprofiili, et uudiskirju Teie individuaalsele huvidele kohandada. Seejuures registreerime me, millal Te meie uudiskirja loete, millistele linkidele Te selles klõpsate ja järeldame sellest Teie isiklikke huvisid. Need andmed sidestame me Teie poolt meie veebileheküljel tehtud tegevustega.
Te saate sellest tracking-ust igal ajal keelduda, klõpsates selleks eraldi lingile, mis on saadaval igas e-kirjas. Informatsiooni salvestatakse senikaua, kuni olete uudiskirja aboneerinud. Pärast väljaregistreerimist salvestame me andmeid eranditult statistiliselt ja anonüümselt. Lisaks pole selline tracking võimalik, kui olete oma e-posti programmis piltide näitamise standardselt deaktiveerinud. Sel juhul ei näidata Teile uudiskirja täielikult ja Te ei pruugi saada kõiki funktsioone kasutada. Kui lasete pilte näidata manuaalselt, siis toimub ülal nimetatud tracking.

3.1.4 Schmitz Cargobulli muu reklaam

Kui me saame tellimuse raames Teie e-posti-aadressi ja postiaadressi, siis saame neid andmeid edaspidi kasutada Teie informeerimiseks e-posti ja posti teel sarnastest pakutavatest toodetest ning teenustest. Kui peaksite reklaamiinformatsiooni edasist saatmist e-posti või posti teel mitte soovima, siis saate oma kontaktandmete kasutamisest reklaami eesmärkidel keelduda igal ajal koos kehtivusega tulevikus ilma, et sellest tekiksid muud kui baastariifide järgsed edastuskulud. Oma vastulause saate suunata järgmistele kontaktaadressidele.
Schmitz Cargobull AG, Bahnhofstraße 22, 48612 Horstmar, e-post: info@cargobull.com

3.1.5 Karjäär

Te saate elektrooniliselt, eelkõige e-posti või karjääriportaali kaudu meie ettevõttesse tööle kandideerida. Teie andmeid kasutatakse eranditult Teie kandidatuuri töötlemiseks ja töödeldakse esmalt Schmitz Cargobull AG poolt. Seejärel saadetakse Teie kandidatuur töökohta pakkuvale Schmitz Cargobull grupi ettevõttele edasi. Palun pidage silmas, et krüpteerimata saadetud e-kirju ei edastata ligipääsu eest kaitstult.
Kui olete teatud kindlale töökohale kandideerinud ja see on juba hõivatud või me peame Teid teisele töökohale samuti või veel paremini sobivaks, siis annaksime Teie kandideerimissoovi meelsasti ettevõtte piires edasi. Palun andke meile teada, kui Te pole edasiandmisega nõus.
Teie isikupõhised andmed kustutatakse pärast kandideerimisprotseduuri lõppu kohe või maksimaalselt 6 kuu möödudes, kui Te pole meile oma andmete pikemaks salvestamiseks selgesõnalist nõusolekut andnud või Teiega on sõlmitud leping. Õiguslik alus on art 6 lg 1 a, b ja f GDPR ning § 26 BDSG. 3.1.6 Kuidas kasutatakse sellel veebileheküljel küpsiseid?

Kui kasutate meie veebilehekülge, salvestatakse Teie arvutisse küpsiseid. Küpsiste puhul on tegemist väikeste tekstifailidega, mis salvestatakse kasutatava brauseriga seotult Teie arvuti kõvakettale ja mille kaudu antakse küpsise paigaldajale teatud kindlat informatsiooni. Küpsised ei saa programme käivitada ega arvutisse viiruseid üle kanda. Need on ette nähtud internetis pakutava sisu üldiseks kasutajasõbralikumaks ja efektiivsemaks muutmiseks. Samuti kasutame me küpsiseid Teie identifitseerimiseks järgmistel külastustel, kui Teil on meie juures konto. Vastasel juhul peate ennast igal külastusel uuesti sisse logima.
See veebilehekülg kasutab järgmist liiki küpsiseid, mille mahtu ja talitlusviisi selgitatakse järgnevalt:
Transientsed küpsised

Need küpsised kustutatakse brauseri sulgemisel automaatselt. Nende hulka kuuluvad eelkõige istungi-küpsised. Need salvestavad niinimetatud istungi-ID, millega saab Teie brauseri erinevaid päringuid ühisele istungile omistada. Sedasi saab Teie arvuti jälle tuvastada, kui Te meie veebileheküljele tagasi pöördute. Istungi-küpsised kustutatakse, kui logite ennast välja või sulgete brauseri.
Persistentsed küpsised

Need küpsised kustutatakse automaatselt etteantud aja möödudes, mis võib olla küpsisest olenevalt erinev. Te saate küpsised oma brauseri turvaseadetes igal ajal kustutada.

Flashi küpsised
Kasutatavaid Flashi küpsised ei registreerita Teie brauseris, vaid Flashi pluginis. Jätkuvalt kasutame me HTML5 storage object-e, mis Teie lõppseadmele talletatakse. Need objektid salvestavad vajalikke andmeid Teie kasutatavast brauserist sõltumatult ja neil puudub automaatne säilivuskuupäev. Kui Te ei soovi Flashi küpsiste töötlemist, siis peate vastava Add-Oni installima, nt „Better Privacy“ Mozilla Firefox jaoks (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) või Adobe Flash Killer Cookie Google Chrome jaoks. HTML5 storage object-ide kasutamist saate takistada oma brauseris privaatset moodust kasutades. Lisaks soovitame me regulaarselt küpsiseid ja brauseri ajalugu manuaalselt kustutada.

Küpsiste takistamine
Te saate oma brauseri seadistust vastavalt enda soovidele konfigureerida ja nt kolmandate osapoolte küpsistest või kõigist küpsistest keelduda. Me pöörame Teie tähelepanu sellele, et siis ei pruugi Te saada selle veebilehekülje kõiki funktsioone kasutada.

3.1.7 Veebilehekülje analüüs

Matomo
Me kasutame veebianalüüsi teenusetarkvara Matomo (endine Piwik) (www.matomo.org), mida pakub InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Uus-Meremaa, („Matomo"). Seejuures saab pseudonümiseeritud kasutusprofiile koostada, analüüsida ja küpsiseid kasutada. Matomo tehnoloogiaga saadud andmeid (sealhulgas Teie pseudonümiseeritud IP-aadress) töödeldakse meie serverites. Küpsise kaudu pseudonüümses kasutajaprofiilis genereeritud informatsiooni ei kasutata selle veebilehekülje kasutaja isiklikuks identifitseerimiseks ega viida pseudonüümi kandja kaudu kokku isikupõhiste andmetega.
Kui Te ei nõustu külastusest tulenevate andmete salvestamise ja analüüsimisega, siis saate nende salvestamise ning kasutamise igal ajal alljärgnevalt hiireklõpsuga vaidlustada. Sel juhul salvestatakse Teie brauserisse nn Opt Out küpsis, mille tagajärjel ei talletata Matomo mitte mingisuguseid istungiandmeid. Palun pidage silmas, et oma küpsiste täieliku kustutamise tagajärjeks on ka Opt Out küpsise kustutamine ja Te peate selle vaj. korral uuesti aktiveerima.
Õiguslik alus on art 6 lg 1 lit. f GDPR. Meie õigustatud huvi seisneb optimeerimise ja marketingi eesmärkidel kasutaja käitumise statistilises analüüsimises.

Google Analytics
Me kasutame veebianalüüsi teenust Google Analytics firmalt Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Vastutav kasutaja on ELis/ EMÜs ja Šveitsis Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa.
Kasutamine hõlmab Universal Analyticsi töörežiimi. Seetõttu on võimalik, andmeid, istungeid ja interaktsioone üle mitme seadme pseudonüümse kasutaja-ID-le omistada ning sedasi kasutaja tegevusi seadmeüleselt analüüsida.

Google Analytics kasutab küpsiseid, mis võimaldavad veebilehekülje Teiepoolset kasutamist analüüsida. Küpsise poolt genereeritud informatsioon selle veebilehekülje Teiepoolset kasutamise kohta kantakse reeglina üle ja salvestatakse Google'i USAs asuvasse serverisse. IP anonümiseerimise aktiveerimise tõttu sellel veebileheküljel lühendab Google Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majandusruumi konventsiooni lepinguriikides Teie IP-aadressi. Ainult erandjuhtumitel kantakse täielik IP-aadress Google'i serverile USAs üle ja lühendatakse seal.

Isikupõhiseid andmeid edastatakse USAsse Euroopa Komisjoni mõõdukusmääruse järgse EU-US Privacy Shieldi alusel. Sertifikaati saate pärida siit: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
Google kasutab mainitud informatsiooni veebilehekülje Teiepoolse kasutamise analüüsimiseks, mille alusel koostatakse veebilehekülje omanikule veebilehekülje aktiivsusraporteid ja osutatakse muid veebilehekülje ning interneti kasutamisega seotud teenuseid. Neil eesmärkidel põhineb ka meie õigustatud huvi Google Analyticsi andmetöötlusele.

Meilt neile saadetud ja küpsiste või kasutajatunnustega (nt kasutaja-ID) sidestatud andmed kustutatakse 14 kuu pärast automaatselt. Andmete kustutamine, mille säilituskestus on saavutatud, toimub automaatselt üks kord kuus.

Te saate küpsisega genereeritud ja veebilehekülje Teiepoolse kasutamisega seotud andmete (sh Teie IP-aadress) registreerimist Google'is ning nende andmete töötlemist Google'is takistada laadides alla ja installides https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Opt-Out küpsised takistavad Teie andmete tulevast registreerimist selle veebilehekülje külastamisel. Et vältida andmete registreerimist Universal Analyticsis erinevate seadmete üleselt, peate käivitama Opt-Outi kõigil kasutatavatel süsteemidel. Kui klõpsate siin, siis pannakse Opt-Out küpsis: Google Analyticsi deaktiveerimine.
Lähemat informatsiooni Google Analyticsi kasutustingimuste ja andmekaitse kohta Google'is leiate aadressidelt https://www.google.com/analytics/terms/de.html või https://policies.google.com/?hl=de.

3.2 Andmetöötlus messidel

Kui teatate messil meile oma kontaktandmed, andes meile nt enda visiitkaardi, võtate osa auhinnamängust (vt 3.1.2.) või tellite meie uudiskirja (vt 3.1.3.), siis registreerime me need andmed oma CRM süsteemis. Me kasutame Teie andmeid soovitud viisil Teiega ühenduse võtmiseks, ärisuhte ülesehitamiseks ja Teile infomaterjalide saatmiseks.

3.3 Andmetöötlus telefonitoe korral

Kui pöördute toega seotud küsimustega telefoni teel meie poole, siis registreerime me juhul, kui see on töötlemiseks vajalik, Teie nime, firmanime, Teie mure ja vaj. korral tagasi helistamiseks kontaktandmed. Teie andmeid kasutatakse Teie päringu töötlemiseks. Õiguslik alus on art 6 lg 1 b ja f GDPR. Kõne talletatakse helilindile ainult siis, kui Te olete selleks selgesõnalise nõusoleku andnud (§ 6 lg 1 a GDPR). Talletamine toimub meie klienditoe kvaliteedi ülekontrollimiseks ja parendamiseks.

4. Kas minu andmeid edastatakse kolmandatele isikutele?

Võimaldamaks Schmitz Cargobullil Teie andmeid eelnevalt kirjeldatud eesmärkide kohaselt töödelda, võib osutuda vajalikuks, et ka teised adressaadid saavad Teie andmeid vaadata ja töödelda.

4.1 Adressaadid Schmitz Cargobull grupi piires

Erilistel juhtudel võib osutuda vajalikuks, et me töötleme Teie andmeid grupiüleselt. Kuid andmetöötlus toimub Schmitz Cargobull grupi piires ainult siis, kui meil on selleks juriidiline luba. See kehtib nt ainult siis, kui Schmitz Cargobull grupi teised ettevõtted on tellimuse töötlemise raames meie jaoks tegevad või art 6 lg 1 f GDPR kohaselt valitseb õigustatud huvi.

4.2 Eksternsed teenusepakkujad (tellimuste töötlejad)

Teie andmed edastatakse teenusepartneritele, kui nad on tegevad meie tellimusel ja toetavad oma teenuste pakkumisel Schmitz Cargobulli. Kui aboneerite nt meie uudiskirja, siis oleme tellinud e-kirjade saatmise teenusepakkujalt.
Teie isikupõhiste andmete töötlemine toimub tellimuse töötlemise raames tellitud teenusepakkuja juures vastavalt art 28 GDPR.

4.3 Muud teenusepakkujad, partnerid ja kolmandad isikud

Schmitz Cargobull võib edasiste partneritega koostööd teha, kui see on meie pakutavate teenuste osutamiseks vajalik või kui me oleme andmete väljastamiseks seadusega kohustatud. Me tähtsustame Teie andmete töötlemist EL piires. Siiski võib ette tulla, et kasutame väljaspool EL tegevaid teenusepakkujaid. Sellistel juhtudel teeme me kindlaks, et enne Teie isikupõhiste andmete edastamist luuakse mõõdukas andmekaitsenivoo. Sellega mõeldakse, et EL standardlepingute või mõõdukusotsuse nagu EU Privacy Shield kaudu saavutatakse andmekaitsenivoo, mis on võrreldav EL siseste standarditega.

5. Kui kaua minu andmeid salvestatakse?

Me kustutame asjaomaste isikute isikupõhised andmed kohe, kui salvestamise eesmärk ja seadusega sätestatud säilitustähtaeg pole kustutamisega vastuolus.

6. Millised on minu õigused ja kuidas saan ma neid kehtestada?

Teil on asjaomaste isikupõhiste andmetega seonduvalt meie suhtes järgmised õigused:

6.1 Üldised õigused

Teil on õigus teabele, korrigeerimisele, kustutamisele, töötluse piiramisele ja töötluse ning andmete ülekantavuse vaidlustamisele. Kui töötlemine põhineb Teie nõusolekul, siis on Teil õigus see koos kehtivusega tulevikus tühistada.

6.2 Õigused andmete töötlemisel õigustatud huvi alusel

Teil on vastavalt art 21 lg 1 GDPR õigus oma erilisest olukorrast tulenevatel põhjustel vaidlustada igal ajal Teid puudutavate isikupõhiste andmete töötlus, mis toimub art 6 lg 1 e GDPR (andmetöötlus avaliku huvi tõttu) või artikli 6 lg 1 f GDPR (andmetöötlus õigustatud huvi säilitamiseks) alusel. See kehtib ka kõnealusele eeskirjale toetuva profileerimise kohta. Teie vastulause korral me Teie isikupõhiseid andmeid enam ei töötle, välja arvatud juhul, kui me suudame tõendada töötlemiseks rangelt kaitset väärivaid põhjuseid, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või töötlemine on ette nähtud juriidiliste nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

6.3 Õigused otsereklaami korral

Kui me töötleme Teie isikupõhiseid andmeid otsereklaami tegemiseks, siis on Teil vastavalt art 21 lg 2 GPPR õigus igal ajal sellise reklaami eesmärkidel asjaomaste isikupõhiste andmete töötlemine vaidlustada; see kehtib ka profileerimise kohta, kui see on sellise otsereklaamiga seotud. Teie vastulause korral otsereklaami eesmärkidel töötlusele me Teie isikupõhiseid andmeid neil eesmärkidel enam ei töötle.

6.4 Õigus kaebusele järelevalveametis

Teil on lisaks õigus pädevas andmekaitse järelevalveametis Teie isikupõhiste andmete meiepoolse töötlemise kohta kaebus esitada.

7. Muu

7.1.1 Andmekaitsedeklaratsiooni muudatused

Käesolevat avaldatud andmekaitsedeklaratsiooni kohandatakse jooksvalt interneti ja meie pakkumuse edasiarengule. Muudatustest anname sellel leheküljel õigeaegselt teada. Meie andmekasutussätete aktuaalsest tasemest informeerimiseks tuleks see lehekülg regulaarselt ette kutsuda.

7.1.2 Lingid teistele veebilehekülgedele

Meie veebileheküljed võivad sisaldada linke teiste pakkujate veebilehekülgedele. Me viitame sellele, et käesolev andmekaitsedeklaratsioon kehtib eranditult Schmitz Cargobulli veebilehekülgede kohta. Meil puudub võimalus mõjutada ja me ei kontrolli, kas teised pakkujad peavad kehtivatest andmekaitsesätetest kinni.