Teeninduslepingud

Teeninduslepingud

Talitlusvõimeline treiler on Teie edu põhieeldus. Ärge tehke seetõttu kompromisse ja panustage mobiilsuses proffidele. Sõltuvalt sõiduki varustusest ja käitustingimustest pakume Teile modulaarseid teenindusühikuid, mis on kohandatud Teie individuaalsetele vajadustele.
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.

Teie eelised

Te säilitate täieliku kontrolli kulude üle ja saate oma ärile kontsentreeruda. Me võtame üle ülejäänu ja hoolitseme Teie mobiilsuse eest. Teie kontaktisik Schmitz Cargobull Parts & Services'is koordineerib ülevaatus- ja hooldustöid ning finantsasjaajamist.

Remondi- ja hoolduslepingud

Pakume Teile Schmitz Cargobulli teenindusmaailma sisenemiseks turvalisi ja usaldusväärseid teeninduslepinguid, mis hõlmavad Teie treilerit ning jahutusseadet.

 • Basic Service Trailer
 • Service Jahutusseade
 • Remondihaldus
 • Remondihaldus
Your consent is required to load this content!

To display this content, we use services of a third-party provider. This service may collect activity data. Click here to give your consent so that you can view the content.

Basic Service Trailer

The Basic Service Trailer Contract covers the costs for the replacement and wear of all brake and axle components with the following service components:

 • Early notification of when the service checks are due
 • Exchange and wear of all brake and axle components including EBS
 • Optional: All statutory tests
 • Europe-wide breakdown service

Modular service module: An upgrade to the full service trailer or full service tire contract is possible at any time, covering all wear and tear and breakdown costs.

Service Jahutusseade

Jahutusseadme teenindusleping moodustab Schmitz Cargobulli jahutusseadme teeninduslepingu pikendamise baasi. Lepingu pikendamine sisaldab järgmist:

 • Jahutusseadme 750 töötundi aastas, optsionaalselt jahutusseadme täiendavad töötunnid
 • Hoolduse, parandamise ja remondi sealhulgas jahutusseadme tähtsaimate komponentide väljavahetuse ning kulumisega seotud kulude ülevõtmine
 • Optsionaalselt: TrailerConnect® telemaatika

Modulaarne teenindusühik: Upgrade Jahutusseadmete Full Service lepingule (eksklusiivne pakett) ja nimetatud suvanditele on võimalik igal ajal

Remondihaldus

Remondihaldusega pakume Teile terviklikku asjaajamist kõigis töökojaarveldustes individuaalselt Teie sõidukipargile kohandatud viisil:

 • Üleeuroopaline asjaajamine kogu sõidukipargi (tootjast sõltumatult) remontide, hoolduste ja rikkeabiga seoses Cargobull Repair Systemi kaudu kokku lepitud, fikseeritud tingimustel
 • Individuaalne töökojapõhine tunnitasumäär
 • Üleeuroopaliselt ühtsed rihtajad ja materjalihinnad* Schmitz Cargobulli originaalvaruosade puhul
 • Arvete kontroll, asjaajamine ja edasiarveldus Schmitz Cargobulli kaudu
 • Tööde läbiviimine Schmitz Cargobulli teeninduspartnerite võrgus või püsivalt defineeritud partnerite juures

Full Service lepingute kolm tüüpi

Full Service lepingud annavad Teile täieliku kontrolli kulude üle ja me võtame üle ülevaatus- ning hooldustööde koordineerimise.

Cargobull Repair System

Selge ülevaade hooldus- ja korrashoiukuludest

Kvaliteet püsihindadega

Schmitz Cargobulli Cargobull Repair System esitab kõigile teeninduspartneritele ühtsed nõuded materjalikasutuse, protsessi ja ajakulu kohta. Originaalvaruosad on saadaval püsihindadega.
Seetõttu saate kõigis meie erialatöökodades ühtse kvaliteetteenuse püsivatel tingimustel vastavalt Schmitz Cargobulli rangetele nõuetele.

+49 (2558) 81-0

Võtke meiega ühendust

Palun saatke meile teade koos oma küsimustega, et saada õige müügiesindajaga ühendust ja alustada meiega vestlust!