Mootoršassii-kallurpealisehitis

Mootoršassii-kallurpealisehitis

Ehitusvedu on nõudlik. Mootoršassiikallurid M.KI on ehitusplatsil parema manööverdusvõimega kui sadulautorongid, ka raskel maastikul.

M.KI

Mootoršassiid on ehitusplatsil äärmisel liikuvad ja neid saab ka raskel maastikul optimaalselt kasutada. Mootoršassiikallureid M.KI saab kasutada universaalselt ehitusmaterjalide transportimiseks.
Rohkem teavet