Mootoršassii-curtainsider

Mootoršassii-curtainsider

Kui kitsastes liiklusoludes kasutamisel on olulised manööverdatavus ja suur laadimisruumala, siis on mootoršassii-curtainsider M.CS sobiv sõiduk. Arvukate teenustega täiendatuna saab mootoršassii-curtainsider M.CS hakkama peaaegu iga transpordiülesandega.
MCS with POWER CURTAIN
  • lk
  • Varustus läbilaadimisega autorongile
  • Tagaosa
  • Põrand
  • Katus
  • Kõrguseseadur
lk
Varustus läbilaadimisega autorongile
Rear
Floor
Katus
Kõrguseseadur
Adjustment of the body to the load volume with the VARIOS body

VARIOS

Kasutage seatava kõrgusega, TÜV poolt sertifitseeritud pealisehitist erinevate sadulduskõrgustega. Laadimisruumala kasvab vajaduse korral lihtsalt kaasa ja jääb samaaegselt alati alla lubatud üldkõrguse.
Rohkem teavet
  • Kujusidusus
  • Sidumispunktid ja -vahendid
Kujusidusus
Recessed load securing loops in the POWER CURTAIN

Kindlustusaasad

POWER CURTAINi tenti lõimitud tendisilmused pakuvad suurte blokeerimisjõududega ja lihtsa käsitsemisega paindlikke laadungikindlustusvõimalusi.
Rohkem teavet
Lashing points and aids

Sertifikaadid

Ulatuslikud sertifitseerimised Teie ohutuse tagamiseks igapäevases transporditöös.

Teeninduslepingud

Sobiva teeninduslepinguga säilitate täieliku kontrolli kulude üle ja meie hoolitseme selle eest, et jääte mobiilseks!
Rohkem infot:Teeninduslepingud
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Rahastamine

Me koostame Teile individuaalse pakkumuse atraktiivsete tingimustega kogu Teie investeeringu elutsükliks.
Rohkem infot:Rahastamine
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+49 (2558) 81-0

Võtke meiega ühendust

Palun saatke meile teade koos oma küsimustega, et saada õige müügiesindajaga ühendust ja alustada meiega vestlust!