S.KI CONTROL

S.KI CONTROL

Sadulkalluri S.KI oluliste funktsioonide juhtimine ja järelevalve nutitelefoni või tahvelarvutiga Schmitz Cargobull S.KI Control äpi abil realiseerib ning lihtsustab ulatuslikult juhi igapäevast tööd.
S.KI tipper semi-trailer with thermal insulation?
  • Ohutus
  • Mugavus
  • Ökonoomsus
Ohutus
Murdenurga-assistent

Mõõdab mahalaadimisel veduki asendit treileri suhtes. Ideaalne on ühel joonel asend. Liiga suure murdenurga korral peatatakse kallutusprotseduur. Juht saab kallutusprotseduuri omal vastutusel jätkata.

Teie eelis: Kõrgendatud aktiivne ja passiivne ohutus mahakallamisel.

Tagaruumikaamera

Näitab nutitelefoni või tahvelarvuti displeil muidu mittenähtavat piirkonda treileri taga.

Teie eelis: Manööverdamine ja mahakallamine muutub turvalisemaks.

Kaldenurga-assistent

Mõõdab sõiduki külgkallet ebatasastel aluspindadel enne kallutusprotseduuri ja selle ajal. Liiga suure külgkalde korral peatatakse kallutusprotseduur. Juht saab kallutusprotseduuri omal vastutusel jätkata.

Teie eelis: Kõrgendatud aktiivne ja passiivne ohutus mahakallamisel.

Kallutusnurga-assistent

Mõõdab sensoriga kallutuslaagril täpset kallutusnurka ja pidurdab automaatselt kallutatud kastiga sõitmisel.

Teie eelis: Täpsed andmed üldkõrguse kohta kallutusprotseduuri ajal, kõrgendatud ohutus ja hoiatus kriitilistes olukordades.

Automaatne kohaltvõtuabi

Suurendab tõstesilla iseseisva ülestõstmisega traktsioonisõitmisel kuni 30 km/h, kuiveoki veosild kaotab kohaltvõtmisprotseduuril haardumise.

Teie eelis:Rohkem ohutust ja mugavust suunagasõidukasutuses ja lihtne juhtimineäpiga juhikabiinist.

Automaatne langetamine

Veermiku õhkvedrustus hoolitseb mahalaadimiselmadalamastraskuskeskmest tingitud suuremaseisuturvalisuse eest.

Teie eelis:Suurem seisuturvalisus mahakallutamisel jalihtne juhtimine äpiga juhikabiinist.

Mugavus
Seadistatav laoturipidur

Võimaldab asfaldilaoturi juures töötamiseajal pidurirõhku seadistada janutitelefoni äpiga juhtida.

Teie eelis:Juhi koormuse vähendamine ja optimaalne kohandumineteeoludeleasfaldilaoturisse tühjakslaadimisel.

Elektrilise tentkatuse kaugjuhtimine

Võimaldab tendi kiiret avamist ja sulgemistnutitelefoni äpiga umbes 25 sekundi jooksul.

Teie eelis: Käsitsemine on võimalikjuhikabiinist. Ülestõusmise jahigistamaajava tegutsemise vajadus puudub ningtööaeg lüheneb..

Pneumaatilise allasõidukaitsme kaugjuhtimine

Võimaldab üles- ja allaklappimistnutitelefoni äpi funktsiooniklahvidega ninglihtsustab nii tööd asfaldilaoturi juures.

Teie eelis: Rohkem mugavust allasõidukaitsmekaugjuhtimisega.

Tagaseinafunktsioonide käsitsemine

Võimaldab hüdraulilise tagaluugi funktsioonilihtsat valimist nutitelefoni äpiga.

Teie eelis:Rohkem mugavust juhikabiinistjuhtimise tõttu.

Kaubaruumikaamera

Näitab nutitelefoni või tahvelarvuti displeilaktuaalset pilti kasti siseruumistlaadimisprotseduuride järelevalve teostamiseks.

Teie eelis:Rohkem mugavust ja ohutust kontrollimisevõimalusega juhikabiinist.

Ökonoomsus
Automaatne teljekoormuse kompensatsioon

Hoolitseb ebaühtlaselt laaditud kasti korraltasakaalustatud teljekoormuste kauduoptimaalse koormusejaotuse eest.

Teie eelis: Telgede ebaühtlase koormamise vältimine ja eeskirjadest kinnipidaminelihtsalt juhikabiinist äpiga juhtides.

Rehvirõhukontroll juurdepumpamisfunktsiooniga

Seadistab eelseadistatud õhurõhu iseseisvaltveermiku üksikutel rehvide, hoiatabkestva aeglase õhukao eest ja pumpabvajaduse korral püsivalt, et vältidatee äärde jäämist.

Teie eelis: Juhti hoiatatakse õigeaegselt javäiksemate kahjustuste korral on võimaliktöökojani edasi sõita.

Elektrooniline õhkvedrustus

Hoolitseb koormusest sõltumatu vedrustusmugavuse jaoptimaalse teelpüsivuse eest ning võimaldabveermiku kõrgusemuutuste diferentseerid seadistamist.

Teie eelis: Ajasääst mälufunktsioonigaeelseadistatud veermikukõrguste tõttu.

Kaalumissüsteem

Näitab usaldusväärne kastis oleva puistematerjalikaalu. Nii saab olemasolevat kasuskoormust optimaalseltkasutada ja ülekoormamist vältida.

Teie eelis: Välditakse trahve ja säästetakse sõidukit.

Teeninduslepingud

Sobiva teeninduslepinguga säilitate täieliku kontrolli kulude üle ja meie hoolitseme selle eest, et jääte mobiilseks!
Rohkem infot:Teeninduslepingud
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Rahastamine

Me koostame Teile individuaalse pakkumuse atraktiivsete tingimustega kogu Teie investeeringu elutsükliks.
Rohkem infot:Rahastamine
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+49 (2558) 81-0

Võtke meiega ühendust

Palun saatke meile teade koos oma küsimustega, et saada õige müügiesindajaga ühendust ja alustada meiega vestlust!