M.KO Z.KO

M.KO Z.KO

With through-loading trailers, the M.KO box body truck can be loaded and unloaded by forklift directly through the Z.KO central axle trailer. This saves time and space as the high-volume truck body and trailer combination only needs to drive up to the ramp once and there is no need to unhitch the trailer.
 • Šassii
 • Haakesiduri-ettevalmistus
Chassis
Subframe can be fitted to all popular trucks.

Abiraam ja šassii

Meie tsingitud abiraami saab paigaldada mootorsõidukitele tootjast sõltumatult. Tarvikud ja paigaldised kinnitatakse lihtsalt abiraami külge. Polditud konstruktsiooni tõttu saab komponente kergesti välja vahetada, mille tõttu jäävad hooldus- ja remondikulud väikeseks.
Rohkem teavet
Haakesiduri-ettevalmistus
Trailer coupling with all the necessary connections for the trailer.

Haakesiduri-ettevalmistus

Optimaalselt ette valmistatud: Haakesidurid kõigi haagise jaoks vajalike ühendustega. Haagise ühendusliik võib seejuures varieeruda, mh siduri positsiooni, elektri- ja õhuühenduste ning sidurimehhanismide tõttu.
Rohkem teavet
 • Varustus läbilaadimisega autorongile
 • Topeltkorrus
 • Tagaosa
 • Põrand
 • Valgustus
Varustus läbilaadimisega autorongile
Interior
High loading volume with the double-decker system.

Topeltkorrus

Sõiduki paindlik ja suurem koormatavus topeltkorrussüsteemi tõttu. Ideaalne mittevirnastatava kauba jaoks. Süsteem võimaldab lünkadeta laadimist kahele sujuvalt seatava kõrgusega ja jaotatavale tasandile.
Rohkem teavet
Rear
Floor
Side wall
Exterior lighting provides for the safety of the truck and other road users.

Eksternne valgustus

Sõiduki märgistustuled ja esi- ning tagavalgustus on seadusega ette kirjutatud. Peale selle on optsionaalselt saadaval täiendavad tagurdus- või töölaternad ja luuktõstuki hoiatuslamp.
Rohkem teavet
 • MultiTemp-varustus
 • Külmutusmasin
 • Ribakardin
 • Ribakardin
MultiTemp-varustus
Külmutusmasin
Efficient cooling with a brand-name underfloor cooling unit.

Põrandaalune jahutusseade

Tuntud kaubamärgi põrandaalune jahutusseade on sooritusvõimeliseks alternatiiviks laupseinaseadmetele. Täielik ruumikasutus madalalt sidestatud kesktelghaagises, kui laupseinal pole jahutusagregaadi jaoks ruumi.
Rohkem teavet
Ribakardin
Strip curtain for the M.KO truck box body

Ribakardin

Varieeritavad ja pikisuunas nihutatavad ribakardinad hoolitsevad kaupade suurema turvalisuse eest ning säästavad samaaegselt energiat, sest osaline tühjakslaadimisel vähendatakse uste avamisel tekkivat külmakadu.
Rohkem teavet
Ribakardin
Strip curtain for the M.KO truck box body

Ribakardin

Varieeritavad ja pikisuunas nihutatavad ribakardinad hoolitsevad kaupade suurema turvalisuse eest ning säästavad samaaegselt energiat, sest osaline tühjakslaadimisel vähendatakse uste avamisel tekkivat külmakadu.
Rohkem teavet
 • $name
 • Elektrooniline rambi juurde sõitmise abi
Electronic ramp approach aid
Information on resetting with the electronic ramp approach aid

Elektrooniline rambi juurde sõitmise abi

Elektrooniline rambi juurde sõitmise abi toetab laadimisrampide juurde sõitmist. Kui tagurpidikäik pannakse sisse, siis informeerib süsteem juhti visuaalse ja akustilise allesjäänud vahekaugusest sõiduki taga. Kui sadulhaagis läheneb rambile, siis pidurdab sõiduk iseseisvalt.
Rohkem teavet
 • Kujusidusus
 • Sidumispunktid ja -vahendid
Kujusidusus
Lashing points and aids

Sertifikaadid

Ulatuslikud sertifitseerimised Teie ohutuse tagamiseks igapäevases transporditöös.

Teeninduslepingud

Sobiva teeninduslepinguga säilitate täieliku kontrolli kulude üle ja meie hoolitseme selle eest, et jääte mobiilseks!
Rohkem infot:Teeninduslepingud
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telemaatika

TrailerConnect® telemaatikaga saate kogu vajaliku informatsiooni oma sõidukite kohta.
Rohkem infot:Telemaatika
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Rahastamine

Me koostame Teile individuaalse pakkumuse atraktiivsete tingimustega kogu Teie investeeringu elutsükliks.
Rohkem infot:Rahastamine
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+49 (2558) 81-0

Võtke meiega ühendust

Palun saatke meile teade koos oma küsimustega, et saada õige müügiesindajaga ühendust ja alustada meiega vestlust!