Laadungikindlustus

Laadungikindlustus

Laadungikindlustus peab olema - kuid selle arusaama teostamine karmis igapäevatöös on raske. Laadungi kindlustamine peab olema lihtsalt ja tõhusalt teostatav.
Flexible load securing options in the S.CS curtainsider semi-trailer

Seadusega sätestatud raam

Laadungi kindlustamine kaubaveol on teema, mille kohta on olemas erinevad nõuded, et kaubavedu turvalisemaks muuta. Kaitse kehtib sõidukile, laadungile ja kõigile edasistele igapäevases transporditöös osalejatele. Peale seadusega sätestatud nõuete tuleb järgida ka laadungikindlustuse erialaseid reeglistikke.

Füüsikalised jõud

Füüsilised jõud mõjuvad, ükskõik kas raskusjõud, tsentrifugaaljõud või hõõrdejõud - loodusseadused ei lõppe Teie treileri laadungi ees.

Acceleration causes loads to slide backwards

Kiirendus

Kohaltvõtmine - kiiruse muutus teatud kindla aja jooksul - see on kiirendus. See mõjutab nii, et laadung tahaks tahapoole libiseda.
Rohkem teavet
Brakes cause the load to move forwards towards the driver's cab.

Pidurdamine

Vastupidine kiirendus - ka aeglustamine - pidurdamine - on kiiruse muutus. See mõjutab nii, et laadung tahaks juhikabiini poole liikuda.
Rohkem teavet
Cornering moves the load towards the side wall.

Kurvisõit

Külgsuunaline kiirendus - kui võtate kurvi, siis tunnete suunamuutust: tsentrifugaalkiirendust. See mõjutab külgseina suunas mõjuvat koormust.
Rohkem teavet
Weight force presses the load vertically onto the loading surface.

Raskusjõud

Surub laadungit vertikaalselt laadimispinnale.
Rohkem teavet
Inertia acts counter to the semi-trailer's acceleration, braking and change of direction.

Massijõud

Massijõud (inertsjõud) tahab laadungit hetkelises positsioonis/liikumises hoida ja mõjub vastu sõiduki kiirendamise, pidurdamise ning suunamuutuste suunda.
Rohkem teavet
Friction prevents or reduces displacement of the load.

Hõõrdejõud

Takistab või vähendab laadungi nihkumist. Selle toimet mõjutavad laadungi ja laadimispinna pealispind.
Rohkem teavet

Laadungikindlustuse printsiibid

Põhimõtteliselt võib eristada kahte laadungikindlustuse printsiipi: Kindlustamine kujusidususega ja kindlustamine jõusidususega.

Jõusidusus põhineb hõõrdejõu intensiivistamisel laadungi ja laadimispinna vahel. Selleks suurendatakse sidumisvahendite abiga laadungile avaldatavat rõhku, laadungit pressitakse seega tugevamini laadimispinnale, laadung püsib seetõttu positsioonis.

Mahasidumine laadungikindlustusena: Laadungi mahasidumisel ei kindlusta sidumisvahend vahetult, vaid vastusurve suurendamise kaudu. Seega kindlustatakse laadung äralibisemise vastu eranditult hõõrdejõuga.

Laadungi kujusidus kindlustamine põhineb kaubaruumi piiramisel, see tähendab, et iga veosetükk asub lüngata teise veosetüki või vastavalt kaubaruumi piirde vastas, näiteks laup- või tagaseina vastas.

Praktikas: lastitükid tuleb paigutada laadimisel tihedalt laupseina, tagaseina või külgseinte (kaubaaluse piirdeserv) vastu ilma, et nende vahele tekiks lünki.

Lünki ei saa üksikute osade vahel kunagi täielikult vältida, kuid need ei tohi olla ühtekokku suuremad kui mõned sentimeetrid, muidu pole need kujusidusad. Siis tuleb lüngad vastavalt täita või kindlustada laadung jõusidusate meetmetega - mahasidumisega.

Abivahendid laadungi kindlustamiseks

Rohkem infot:Abivahendid laadungi kindlustamiseks
Floor securing sleeves

Reeglina on kujusidusa ja jõusidusa laadungikindlustuse kombinatsioon lihtsaim ning eelistatuim viis, sest mõlema meetodi elemendid täiendavad teineteist.

Iga treiler pakub erinevaid eeldusi kujusidususe saavutamiseks ka siis, kui laadungi liik nagu nt kotikaubaga kaubaalused või liiga nõrgad ümbrispakendid seda tavaliselt ei võimalda.

Selliste abivahendite hulka kuuluvad auksiinid sõiduki põrandas, põrandasse süvistatult paigaldatud Joloda siinid, pistepiilarid, risttalad jne. Samuti on võimalik laadungit blokeerida treileri spetsiaalse ülesehitusega või rihmade abil..


Koormusejaotus

Kõik laadungikindlustuse meetmed määrab kindlaks Teie laadungi liik. Selle juurde kuulub teeliiklusmääruse (StVO) järgimine. Viimane nõuab koormusejaotust, mis ei halvenda liiklus- ega käitusohutust.

Näited praktikast

Igapäevases transporditöös transporditakse mitmesuguseid kaupu. Laadungikindlustusega seonduvalt tuleb täita erinevaid nõudeid.

  • Autondus
  • Jookide transportimine
  • Tükikaubad
  • Paberi transportimine
  • Coilide transportimine

Võrekastid võimaldavad erinevate kaupade kiiret kindlustamist, sest ühtlustatud mõõtmete tõttu saavutatakse täiuslikult kujusidus laadung. Peale pealisehitise tugevuse on nendeks kaubaaluse piirdeliistud külgsuunaliseks fikseerimiseks, risttalad ja teleskoopvardad, et laadungilünki kindlustada, ning tõstekatus, et hoolimata 3 m kõrgusest saaks 3 üksteise peale pandud kasti kiirelt laadida.

Rehvide sertifitseeritud transportimiseks laiendatakse varustust vastavalt koodi XL sertifikaadile 6 rea pealislattide ja 2 rea teraslattide võrra külje kohta. Pikisuunas hoiab lahtiseid rehve iga piilarivälja kohta üks pingutusrihmade rist. Täiendavat tuge pakuvad kitsa aukrastriga külgmised teraslatid. Sinna riputatud risttalad loovad kujusidusa osalaadungi.

Nõuded jookide transpordile on kõrged. Pudelite ja vaatide puhul on olemas erinevad suurused ning taarad. Vaba ruumi kaubaruumi piirete suhtes tuleb vältida. Kahtluse korral tuleb püsti pandud kaubaalustega ja mahasidumisega kujusidusat kindlustamist täiendada. Sõidukid, mille pealisehitis on sertifitseeritud koodi XL järgi, suudavad kõiki jõude pealisehitisega vastu võtta. Eelduseks on, et kaubaalused laaditakse lünkadeta. Lünkade kompenseerimiseks leiavad kasutust distantslatid ja turvamissüsteemid, mis ankurdatakse katuse ja põranda vahele.
Tükikaubavedudel on sageli erinevate laadekaupade puhul oluline luua kujusidusus sobivate abivahenditega. Normitud mõõtudega laadeühikute loomine kaubaalustel kuulub seejuures tähtsaimate meetmete hulka. Täiuslikud on vabalt jaotatavalt laadimispinda pistetavad piilarid, vertikaaltoed ja tõkestustalad. Teise tasandiga saab treileris tükikaubad üksteisest eraldada ja üksikult kujusidusalt peale laadida.
Tähtsad abivahendid lebavate paberirullide kindlustamisel on kiilud, mis takistavad äraveeremist. Kõik toetuspinnad on varustatud paberirullide transportimiseks spetsiaalselt ettenähtud libisemisvastaste mattidega. Seisvate paberirullide ümberkukkumist saab takistada niinimetatud pea-aasaga otsese kinnisidumise kaudu.
Raskete teras-coilide transporti ei saa ilma spetsiaalvarustuseta treilerita läbi viia. Eelkõige peab olema šassii kõrge punktkoormuse jaoks ette nähtud. Süvistatud süvend defineerib siis pealelaadimisel ka automaatselt õige positsiooni. Edasised laadungi kindlustamise meetmed: süvendisse pistetavad piilarid, pingutusketid ja raskekoormus-sidumisaasad.

Teeninduslepingud

Sobiva teeninduslepinguga säilitate täieliku kontrolli kulude üle ja meie hoolitseme selle eest, et jääte mobiilseks!
Rohkem infot:Teeninduslepingud
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Rahastamine

Me koostame Teile individuaalse pakkumuse atraktiivsete tingimustega kogu Teie investeeringu elutsükliks.
Rohkem infot:Rahastamine
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+49 (2558) 81-0

Võtke meiega ühendust

Palun saatke meile teade koos oma küsimustega, et saada õige müügiesindajaga ühendust ja alustada meiega vestlust!