Προϊόντα

Προϊόντα

  • Επικαθήμενο curtainsider
  • Όχημα & Curtainsider κεντρικού άξονα
  • Επικαθήμενη καρότσα/πλατφόρμα

S.CS

S.CS UNIVERSAL

S.CS SMART PLUS

S.CS MEGA

S.CS POWER CURTAIN

S.CS X-LIGHT

S.CS FIXED ROOF

M.CS/Z.CS

S.PR BAU

  • Ημιρυμουλκούμενο ψυγείο
  • Υπερκατασκευή καρότσας

S.KO COOL

S.CU

S.KO

S.KO SMART EXECUTIVE PLUS

S.KO EXPRESS

M.KO

  • Ανατρεπόμενο ημιρυμουλκούμενο
  • Ανατρεπόμενο κάσωμα
  • $name

S.KI

S.KI SMART PLUS

S.KI SOLID

S.KI LIGHT

M.KI

S.CF 40' LX

S.CF 45' EURO

S.CF 45' Euro Light