Bransjeløsninger

Bransjeløsninger

Hver last stiller helt spesielle krav til traileren. Schmitz Cargobull tilbyr en løsning for en hver transportoppgave. Fra bulk til sterkt regulert farmasøytisk transport, hos oss finner du en løsning.
The S.KI LIGHT bulk tipper semi-trailer with aluminium box body for agricultural and forestry goods

Landbruk

Landbruks- og skogbruksvarer med lav bulkdensitet kan transporteres rent, trygt og forsiktig i volumversjonen av aluminium-box tralle til S.KI LIGHT.
Lær mer
S.KO COOL SMART box body semi-trailer with integrated telematics

Temperaturregulert transport

Temperaturregulert transport stiller forskjellige krav til trailerne. Varens friskhet og kvalitet må selvfølgelig bevares. Samtidig skaper strenge krav til hygiene og miljø en spesiell logistisk utfordring.
Lær mer
The optimum transport of steel coils or split strips with the S.CS COIL curtainsider semi-trailer

Papir- og stålruller

Med gardintraileren S.CS COIL og gardintraileren S.CS PAPER tilbyr Schmitz Cargobull to trailere som er designet for tunge roller. Fokuset er på høy nyttelast, sikker transport og beskyttelse av varene.
Lær mer
S.CS curtainsider semi-trailer for beverage transport

Drikkevarer

I transport av drikkevarer fraktes tunge vekter i et bredt utvalg av emballasjetyper og containere. Schmitz Cargobull-trailere som er spesielt designet for transport av drikkevarer med passende lastesikringsutstyr vil gir den nødvendige fleksibiliteten.
Lær mer
Reliable asphalt transport with the S.KI SOLID tipper semi-trailer

Byggematerialer

Bulkvarer har veldig forskjellige fysiske egenskaper. Sand, grus eller varm asfalt stiller hver sine krav til traileren. Schmitz Cargobull tilbyr forskjellige biler med trautipper laget av aluminium eller stål med eller uten varmeisolasjon.
Lær mer
The S.CS MEGA curtainsider semi-trailer is setting the standard in bulk transport.

Kjemi

Transport av kjemikalier er underlagt spesielt strenge regler for å beskytte mennesker og miljøet. Sikkerhet er det aller viktigste. Schmitz Cargobull tilbyr trailer med sklisikre gulv, ADR-utstyr for farlig gods og det mest moderne og fleksible lastesikringsutstyret.
Lær mer
S.CS curtainsider semi-trailer in automotive transport

Automotiv

Bilindustrien stiller spesielt høye krav til transport og det samme gjelder våre egne retningslinjer. Gitterbokser er mye brukt, denne muliggjør formmessig last i kombinasjon med det tilsvarende traileren.
Lær mer
Efficient transport of dry freight with the M.KO EXPRESS truck.

Tørrvarer

Mange typer gods må transporteres trygt og fremfor alt tørre. For å transportere slik tørrvarer pålitelig og effektivt, tilbyr Schmitz Cargobull forskjellige trailere med bokspåbyggen.
Lær mer
Box body semi-trailer S.KO COOL SMART

Legemidler

Legemiddelindustrien er avhengig av kvalitetsorienterte forsyningskjeder, logistikkprosesser og etterlevelse. Schmitz Cargobull leverer trailerne som oppfyller høye ytelseskrav innen transport av farmasøytiske varer i samsvar med de respektive lovbestemmelsene.
Lær mer
Schmitz Cargobull container chassis are constructed using high-strength steel profiles and systematically protected against corrosion.

Intermodal transport

Kombinert transport kombinerer fordelene med alle transportmidler og bidrar til å avlaste belastningen på veiene og redusere godstrafikken. Containerchassiset fra Schmitz Cargobull som en integrert del av denne transportkjeden gir transportørene en høy grad av fleksibilitet og enkel håndtering.
Lær mer
Efficient transport of dry freight with the M.KO EXPRESS truck.

KEP

Punktlighet, sikkerhet, pålitelighet og kvalitet er de viktigste faktorene for å mestre oppgavene i bud-, ekspress- og pakktjenesten. For å gjøre dette trenger du en enkel, fleksibel og effektiv transportløsning som gjør det mulig å alltid levere til krevende kunder i tide.
Lær mer
Lath-free POWER CURTAIN for curtainsiders

Generell last

Allsidige trailere som er pålitelige og trygge selv under tøffe forhold. Raske lasteprosesser og effektiv lastesikring for å korte ned driftstider.
Lær mer
S.PR BAU platform semi-trailer for construction site transport

Transport på byggeplasser

Når det gjelder transport på byggeplasser, spiller nyttelasten og et robust chassis den viktigste rollen. Byggematerialer og utstyr må transporteres over ulendt terreng. Under disse krevende forholdene teller ytelse og trekkraft.
Lær mer
M.CS with POWER CURTAIN

Volumtransport

Volumtransport handler hovedsaklig om lastekapasitet. For dette formålet brukes trailer med størst mulig innvendig høyde og lavest mulig forbruksverdier. Schmitz Cargobull-trailere kombinerer høy kostnadseffektivitet med forbilledlig pålitelighet.
Lær mer
S.KI SOLID tipper semi-trailer for the transport of recycling materials

Recycling

Metallskrot og andre tunge, klumpete bulkvarer stiller høye krav til transporttrailerne. tipp semi-traileren S.KI SOLID og et stål rundt plan takler denne tunge lasten og scorer med høy lønnsomhet.
Lær mer