Konstruksjon til trekkvogn med tippbar lasteplan

Konstruksjon til trekkvogn med tippbar lasteplan

Anleggstrafikk er krevende. M.KI tippbil er mer manøvrerbare på byggeplasser enn semi-trailere også i vanskelig terreng.

M.KI

Trekkvognen er ekstremt fleksible på byggeplasser og kan også brukes optimalt i vanskelig terreng. M.KI tippbil er universelt anvendelige for transport av byggematerialer.
Lær mer

M.KI med termo-isolering

Trekkvogn M.KI med tippekonstruksjon, stål rundt plan og full varmeisolasjon i samsvar med DIN 70001 tilbyr optimal transport av mindre mengder asfalt i vegbygging.
Lær mer