Vekselsystem

Vekselsystem

Mobile vekselflak W.KO er egnet for intermodal transport med en høy andel tog, og på grunn av den enkle endringen, sørger du for at trailerne blir fullt utnyttet.
W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading.

W.KO COOL

Mobile vekselflak W.KO COOL gir effektivitet og sparer tid ved lasting og lossing. Mobile vekselflak er spesielt egnet for intermodal transport med lange jernbanelinjer. Den raske endringen sikrer korte ventetider og høyere utnyttelse av trailerne dine.
Lær mer
W.KO swap box