Tørrvarer

Tørrvarer

Mange typer gods må transporteres trygt og fremfor alt tørre. For å transportere slik tørrvarer pålitelig og effektivt, tilbyr Schmitz Cargobull forskjellige trailere med bokspåbyggen.
S.KO EXPRESS dry-freighter box body semi-trailer

S.KO EXPRESS

Sikker, ren og effektiv transport av sensitive varer. Med funksjonene til TrailerConnect®-telematikken kan du alltid følge med på varene og traileren, noe som gir tryggere transport.
Lær mer