Volumtransport

Volumtransport

Bilindustrien stiller spesielt høye krav til transport og det samme gjelder våre egne retningslinjer. Gitterbokser er mye brukt, denne muliggjør formmessig last i kombinasjon med det tilsvarende traileren.
The S.CS MEGA curtainsider semi-trailer is setting the standard in bulk transport.

S.CS MEGA

Ved å utnytte interiørområdet best mulig slik at man får et lastevolum på 96 gitterbokser eller 34 Euro paller, setter S.CS MEGA gardintrailer standarden innen biltransport.
Lær mer
The standard in automotive transport - S.CS MEGA curtainsider semi-trailer