Volumtransport

Volumtransport

Bilindustrien stiller spesielt høye krav til transport og det samme gjelder våre egne retningslinjer. Gitterbokser er mye brukt, denne muliggjør formmessig last i kombinasjon med det tilsvarende traileren.
The S.CS MEGA curtainsider semi-trailer is setting the standard in bulk transport.

S.CS MEGA

Ved å utnytte interiørområdet best mulig slik at man får et lastevolum på 96 gitterbokser eller 34 Euro paller, setter S.CS MEGA gardintrailer standarden innen biltransport.
Lær mer