Utgiverinformasjon & juridisk informasjon

Opphavsrett

Det tas forbehold om alle rettigheter. Alle tekster, bilder, grafikk, lyd, video og animasjonsfiler er underlagt copyright og andre lover for beskyttelse av åndsverk. De kan ikke kopieres, endres eller brukes på andre nettsteder til kommersielle formål eller til distribusjon. Noen Schmitz Cargobull AG internetsider inneholder også bilder som er underlagt opphavsretten til de som gjorde dem tilgjengelige.

Varemerker

Alle merkenavn og varemerker som er nevnt på nettstedet og muligens beskyttet av tredjepart er underlagt begrensninger til bestemmelsene i gjeldende varemerkelov og eierrettighetene til den respektive registrerte eieren. Konklusjonen om at varemerker ikke er beskyttet av rettighetene til tredjeparter bør ikke trekkes bare fordi de er nevnt.

Forhandlergaranti

Innholdet og spesielt eventuelt beskrevne betingelser for forhandlergaranti på disse sidene har blitt omhyggelig bearbeidet og kontrollert. Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at i enkelte land, eller i tilfeller der produktet utsettes for en annen enn normal belastningsgrad, kun tilsvarende tilpassede forhandlergarantibestemmelser gjelder. Schmitz Cargobull AG overtar imidlertid ingen forhandlergaranti for den forelagte informasjonens aktualitet, riktighet, fullstendighet eller kvalitet.

Erstatningskrav som rettes mot Schmitz Cargobull AG på grunn av skader av materiell eller ideell art, som er forårsaket gjennom nyttiggjørelse eller ikke-nyttiggjørelse av den forelagte informasjonen eller gjennom feilaktig eller ufullstendig informasjon, utelukkes prinsipielt såfremt det fra Schmitz Cargobull AG sin side ikke foreligger beviselig overlagt eller grov uaktsom skyld.

Schmitz Cargobull AG forbeholder seg uttrykkelig retten til uten varsel å endre, supplere, slette deler av sidene eller det totale tilbudet, eller å innstille offentliggjøringen av dem.

Henvisninger til andre nettsteder

For så vidt Schmitz Cargobull AG refererer direkte eller indirekte til tredjeparts nettsteder ("lenker"), er Schmitz Cargobull AG ikke ansvarlig for innholdet, tilgjengeligheten, korrektheten og nøyaktigheten av de lenket sidene, deres tilbud, lenker eller reklame. Schmitz Cargobull AG er ikke ansvarlig for ulovlig, uriktig eller ufullstendig innhold og spesielt for skader som følge av bruk eller ikke-bruk av informasjonen som tilbys på sidene det lenkes til.

Lisensrettigheter

Schmitz Cargobull AG ønsker å tilby deg innovative og informative Internett-sider. Vi håper derfor at vi oppfyller dine forventninger. Vi ber om imidlertidig om din forståelse omhandlende Schmitz Cargobull AGs beskyttlse sin immaterielle eiendom, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter, og at dette nettstedet ikke gir lisenser til immaterielle rettigheter til Schmitz Cargobull AG. Duplisering, distribusjon, reproduksjon, videresending og annen bruk er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Schmitz Cargobull AG.

Juridisk gyldighet

Denne ansvarsfraskrivelsen er å betrakte som en del av internettpublikasjonen du ble henvist til fra. Hvis deler eller individuelle formuleringer av denne teksten ikke lenger samsvarer eller ikke samsvarer fullstendig med gjeldende juridiske situasjon, forblir de gjenværende delene av dokumentet upåvirket av innholdet og gyldigheten.