Servicekontrakt

Servicekontrakt

En trailer som fungerer er et grunnleggende krav for å lykkes. Gå derfor ikke på akkord og stol på profesjonelle når det gjelder mobilitet. Avhengig av kjøretøyets utstyr og driftsbetingelsene, tilbyr vi modulære servicekomponenter som kan tilpasses individuelt til dine behov.

Dine fordeler

Du har full kontroll over kostnadene og kan konsentrere deg om virksomheten din. Vi tar oss av resten og tar vare på din mobilitet. Din kontaktperson hos Schmitz Cargobull Parts & Services koordinerer inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid så vel som de økonimiske aspektene.

Reparasjons- og vedlikeholdsavtaler

Når du tar del i serviceverdenen på Schmitz Cargobull, tilbyr vi sikre og pålitelige servicekontrakter for alt som har med traileren eller kjøleenheten å gjøre.

 • Reperasjonsstyring
 • Basic Service Trailer
 • Service kjøleenhet
 • Reperasjonsstyring

Basic Service Trailer

The Basic Service Trailer Contract covers the costs for the replacement and wear of all brake and axle components with the following service components:

 • Early notification of when the service checks are due
 • Exchange and wear of all brake and axle components including EBS
 • Optional: All statutory tests
 • Europe-wide breakdown service

Modular service module: An upgrade to the full service trailer or full service tire contract is possible at any time, covering all wear and tear and breakdown costs.

Service kjøleenhet

Service kjøleenhet-avtalen danner grunnlaget for for utvidelsen av serviceavtalen for Schmitz Cargobull-kjøleenheter. Utvidelsen av avtalen inneholder:

 • 750 kjøleenhettimer per år, ytterligere timer tilgjengelig som alternativ
 • Dekker kostnadene for vedlikehold og reparasjoner inkludert skifte og slitasje av de viktigste kjøleenhetkomponentene
 • Valgfritt tilleggsutstyr: TrailerConnect®-telematikk

Modulær servicekomponent: Oppgradering til avtalen Full Service kjøleenheter (Executive-pakke) og de nevnte alternativene er mulig til enhver tid

Reparasjonsmanagement

Med reparasjonsmanagement tilbyr vi deg en fullstendig håndtering av alle verkstedsregninger individuelt tilpasset flåten din:

 • Europadekkende behandling av reparasjoner, vedlikehold og uhell på veien for hele flåten (uavhengig av produsent) via Cargobull Repair System under avtalte, faste betingelser
 • Verkstedsspesifikk timepris
 • Europeiske standard veiledende tider og materialpriser* for originale reservedeler til Schmitz Cargobull
 • Fakturakontroll, behandling og videre beregning av Schmitz Cargobull
 • Gjennomføring av arbeidet i Schmitz Cargobull servicepartnernettverk eller faste, definerte partnere

Tre typer full service-kontrakter

Full service-kontrakter gir deg full kontroll over kostnadene, og vi overtar koordineringen av inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid.

 • Full Service trailer
 • Full Service kjøleapparat
 • Full Service dekk

Full Service trailer

Full service-kontrakt inkluderer reparasjon og vedlikehold av nye og brukte trailere, inkludert de fra andre produsenter. Utvalget av tjenester inkluderer:

 • Kostnadsoverslag for utskifting av slitedeler inkludert material- og arbeidskraftskostnader
 • Regelmessige servicekontroller hos en av våre 1 700 servicepartnere over hele Europa
 • Kostnadsoverslag for lovpålagte kontroller, for eksempel EU
 • Veihjelp i Europ med betalingsgaranti via Cargobull Euroservice

Full Service kjølemaskiner

Full service for kjølemaskin* inkluderer vedlikehold, inspeksjoner og alle slitasje reparasjoner, inkludert material- og arbeidskraftskostnader. Inneholder følgende:

 • Kostnadsoverslag for utskifting av slitedeler inkludert material- og arbeidskraftskostnader
 • Vedlikehold i henhold til produsentens spesifikasjoner og programvareoppdateringer
 • Ulike valgfrie tilleggstjenester som reisekostnader, tetthetstesting, rengjøring av fordamperen og kalibrering av temperaturskrivere
  * Tilgjengelig for kjølemaskinen fra Schmitz Cargobull, Thermo King og Carrier

Full Service dekk

Full service for dekk dekker kostnadene for slitte dekk og punkteringer. Dette betyr:

 • Kostnadsoverslag for utskifting av slitte dekk, også forutsetning for kostnader for store dekkskader *
 • Europadekkende veihjelp med betalingsgaranti over 3 000 €
 • Jevnlig Fleet-Checks
 • Over 1 500 dekkservice-partnere i hele Europa
 • I tillegg over 2 500 dekkpartnere via produsentnettverk
 • Egen service på stedet*
  (* valgfritt)

Cargobull Repair System

Tydelig oversikt over vedlikeholds- og reparasjonskostnader

Kvalitet til faste priser

Cargobull Repair System fra Schmitz Cargobull gir alle servicepartnere enhetlige spesifikasjoner for bruk av materialer, prosesser og tid. De originale reservedelene er tilgjengelige til en fast pris.
Som et resultat mottar du en enhetlig kvalitetstjeneste under faste betingelser i alle våre spesialistverksteder i samsvar med de strenge spesifikasjonene fra Schmitz Cargobull.

+47 23 96 14 00

Ta kontakt med oss

For å komme i kontakt med riktig salgsrepresentant kan du sende oss en melding med dine spørsmål slik at vi kan starte en samtale!