VARIOS - høydejusterbar konstruksjon

VARIOS - høydejusterbar konstruksjon

Den høydejusterbare VARIOS karosserivarianten til S.CS gardintrailer sikrer enklere og mer fleksibel planlegging. Alle kommersielt tilgjengelige tilkoblingshøyder er mulige, og samtidig overholdes den lovlig foreskrevne totalhøyden på traileren.
VARIOS body

Høy fleksibiltet med VARIOS

Trailerens høye fleksibilitet opprettholder trailerens verdi på markedet for brukte trailere med hensyn til «trailerens andre levetid» og senker de totale eierkostnadene (TCO).

Fordelene med høydejusterbar VARIOS-konstruksjon

for gardintrailer S.CS MEGA