Motor vehicles - through-loading trailer

M.KO 7.7 FP 25

S distribucijskim kompozicijama i kompozicijama s prolazom utovarni kapaciteti mogu se jednostavno kombinirati i, ovisno o potrebi, opet podijeliti na dvije neovisne jedinice. Ova prednost čini ih fleksibilno primjenjivim čimbenicima - u logistici rashlađene i svježe robe kao i u poslovanju s konvencionalnim teretima.

  • unutarnja duljina konstrukcije oko 7.700 mm    
  • unutarnja širina konstrukcije oko 2.480 mm    
  • unutarnja visina konstrukcije oko 2.300 mm    
  • iskoristiva duljina konstrukcije oko 7.700 mm    
  • visina utovara, neutovarena, oko 1.253 mm
M.KO 7.7 FP 25 kompozicija s prolazom