Data-Services

Data-Services

U svijetu digitalnih usluga Schmitz Cargobull pronaći ćete sva servisna rješenja za telematiku TrailerConnect®, centar za upravljanje podacima i korisne aplikacije za vozače i dispečere.
Trailer telematics data service

Usluga podataka telematike

Telematika TrailerConnect® daje vam sve potrebne informacije o vašim vozilima - na portalu telematike ili putem aplikacije beUpToDate.
Saznajte više

Data Management Centre

Share telematics data securely and in compliance with data protection regulations with the TrailerConnect® platform. Simple connection to all common interfaces.
Saznajte više

Apps

Mobile access to all relevant telematics data for drivers and fleet managers. All information at a glance at any time.
Saznajte više