Pretraživanje servisnih partnera

Pretraživanje servisnih partnera

Podrška širom Europe kao u vašoj vlastitoj servisnoj radionici putem široke mreže od 1400 ovlaštenih i educiranih servisnih partnera u više od 40 država. Tako ste uvijek mobilni i minimalizirate vremena prestanka rada zbog kvara.