Kiper nadogradnje za kamione

Kiper nadogradnje za kamione

Promet na gradilištima je zahtjevan. Kiper kamioni M.KI na gradilištima su spretniji od tegljača s prikolicom čak i na težim terenima.

M.KI

Kamioni su na gradilištima izuzetno pokretni i mogu se optimalno koristiti i na teškom terenu. Kiper kamioni M.KI univerzalno se mogu koristiti za prijevoz građevinskih materijala.
Saznajte više

M.KI s termoizolacijom

Kiper nadogradnja za kamione M.KI sa zaobljenim koritom od čelika i potpunom termoizolacijom prema DIN 70001 omogućuje optimiran prijevoz manjih količina asfalta u cestogradnji.
Saznajte više