Motor vehicles - through-loading trailer

Utovarna platforma: BC 1500 S4-B 1610-AP

Kompozicija s prolazom M.KO 7.7 FP 25 može biti opremljena najrazličitijim utovarnim platformama. To Vam omogućuje fleksibilnost kod rukovanja kontejnerima s kotačima ili ručnim viličarima i bez rampe.

1. M.KO sa standardnom utovarnom platformom, 1.500 kg
2. Platforma sa sigurnosnim zaustavljanjem

M.KO sa standardnom utovarnom platformom, 1.500 kg Platforma sa sigurnosnim zaustavljanjem