Motor vehicles - through-loading trailer

Osiguranje tereta

Tračne vodilice za osiguranje tereta, montirane u ravnini sa stranicama omogućuju kompaktno osiguranje tereta na gotovo svakom položaju

  • aluminijska rubna letvica visine 300 mm    
  • paletni drveni pod od 28 mm
Osiguranje tereta