Poluprikolica sa sandučastom nadogradnjom za rashladna vozila S.KO COOL

Oprema za hladnjače

Uvjeti utovara i transporta po mjeri.

Cirkulacijska stijena i zračni kanali omogućuju učinkovito vođenje zraka i osiguravaju konstantne temperature hlađenja u cijelom teretnom prostoru. Struja hladnog zraka raspoređuje se na visinu stropa, pada preko tereta prema dolje i struji kroz palete, duž bočne stranice i ispod paleta natrag do prednje stranice gdje je rashladni sustav ponovno usisava.

1. Optimalizirano strujanje: cirkulacijska stijena za brzi optok zraka.
2. Raspodjela hladnog zraka na visinu stropa.
3. Šest graničnika paleta štite cirkulacijsku stijenu.
4. Graničnici paleta sprečavaju štete na cirkulacijskoj stijeni.
5. Drugi stropni isparivač u sandučastoj prikolici s više temperatura.
6. Težina i sile opruge optimalizirane su radi sigurnog i jednostavnog rukovanja pregradnom stijenom. Potrebna je manja sila za preklapanje.
7. Dvije temperaturne zone: Klizna, okretna pregrada. Pomoću optičkog indikatora odmah možete vidjeti je li pregrada sigurno uglavljena na stropu.

Optimalizirano strujanje: cirkulacijska stijena za brzi optok zraka.Raspodjela hladnog zraka na visinu stropa.Šest graničnika paleta štite cirkulacijsku stijenu.Graničnici paleta sprečavaju štete na cirkulacijskoj stijeni.Drugi stropni isparivač u sandučastoj prikolici s više temperatura.Težina i sile opruge optimalizirane su radi sigurnog i jednostavnog rukovanja pregradnom stijenom. Potrebna je manja sila za preklapanje.Dvije temperaturne zone: Klizna, okretna pregrada.