Poluprikolica sa sandučastom nadogradnjom za rashladna vozila S.KO COOL

Osiguranje tereta

Osiguranje tereta mora biti jednostavno da bi bilo učinkovito. Mora brzo sigurno učvrstiti teret, jer je vrijeme provedeno na rampi dragocjeno.

Stalno poboljšavamo funkciju i rukovanje sredstava za osiguranje tereta. Policijske kontrole brže su gotove, ako je teret ispravno osiguran.

1. Tračne vodilice u ravnini za osiguranje tereta za teleskopske šipke i stezno remenje.
2. Teleskopske šipke za osiguranje tereta.
3. Specijalno remenje za pričvršćivanje može se umetnuti u tračne vodilice.
4. Praktična opcija: dodatna ukrasna letvica na bočnoj stranici.

Tračne vodilice u ravnini za osiguranje tereta za teleskopske šipke i stezno remenje.Teleskopske šipke za osiguranje teretaSpecijalno remenje za pričvršćivanje može se umetnuti u tračne vodilice.Praktična opcija: dodatna ukrasna letvica na bočnoj stranici.