Sandučasta poluprikolica sa sklopivim stranicama

Pregled asortimana

Kombinirajte prednosti sandučastih poluprikolica i poluprikolica s ceradom

1/4. M.KO/A.KO sa sklopivom stranicom

2/5. S.KO EXPRESS sa sklopivom stranicom

3/6. Prednosti S.KO sa sklopivom stranicom

M.KO / A.KO with Folding WallThe S.KO EXPRESS with Folding WallThe advantages of the S.KO with Folding WallM.KO / A.KO with Folding WallThe S.KO EXPRESS with Folding WallThe advantages of the S.KO with Folding Wall