Poluprikolica s ceradom S.CS COIL

Osiguranje tereta

Koncept osiguranja tereta modela S.CS COIL primjeren je za velika opterećenja. Na vanjskom okviru nalaze se otvori za učvršćivanje i 10 pari ušica s maks. vučnim opterećenjem od 2 t, te opcionalnih 15 pari ušica za teški teret s maks. vučnim opterećenjem od 5 t, a 4 para kombiniranih potpornja povećavaju mogućnosti osiguranja tereta.

1/2. Za siguran utovar mogu se u prihvatne elemente korita i vanjskog okvira umetnuti 4 para kombiniranih potpornja Coil.
3. Opcija za teške namotaje: 10 x 2 ušice za učvršćivanje teških tereta za maks. vučno opterećenje od 4 t.
4. Osigurava djelomične utovare od klizanja u uzdužnom smjeru: Poprečna pregrada od kombiniranih potpornja Coil i elemenata od laminiranog drva.
5. Sanduk za spremanje nepotrebnih dodatnih potpornja na stražnjem dijelu.

Za siguran utovar mogu se u prihvatne elemente korita i vanjskog okvira umetnuti 4 para kombiniranih potpornja Coil.Za siguran utovar mogu se u prihvatne elemente korita i vanjskog okvira umetnuti 4 para kombiniranih potpornja Coil.Opcija za teške namotaje: 10 x 2 ušice za učvršćivanje teških tereta za maks. vučno opterećenje od 4 t.Osigurava djelomične utovare od klizanja u uzdužnom smjeruSanduk za spremanje nepotrebnih dodatnih potpornja na stražnjem dijelu.