Poluprikolica s ceradom S.CS sa SPEED CURTAIN

Sigurno je sigurno. Nastupa osiguranje tereta.

Za brže odvijanje: do 30 pari ušica za pričvršćivanje u vanjskom okviru omogućuju osiguranje tereta vezivanjem ili direktnim učvršćivanjem na gotovo svakoj točci. U opcionalne vodilice s otvorima postavljene u podu i učvršćene u krovu montiraju se okomite aluminijske blokirne šipke. Na taj se način postiže stražnje osiguranje tereta kod djelomičnih utovara.

1. Ušice za učvršćivanje u pocinčanom vanjskom okviru dostupne su i kod zatvorene cerade. Svaka ušica može se opteretiti vučnom silom od 2.000 kg (prema DIN EN 12640).
2. Graničnik paleta u serijskoj izvedbi integriran u profil okvira štiti od bočnog klizanja.
3. U krov i pod stražnjeg područja mogu se ugraditi uzdužne vodilice s otvorima (opcionalna oprema).
4. Brzo stražnje osiguranje tereta kod djelomičnih je utovara moguće pomoću okomitih aluminijskih blokirnih šipki (opcionalna oprema).

Ušice za učvršćivanje u pocinčanom vanjskom okviru dostupne su i kod zatvorene cerade. Svaka ušica može se opteretiti vučnom silom od 2.000 kg (prema DIN EN 12640).Graničnik paleta u serijskoj izvedbi integriran u profil okvira štiti od bočnog klizanja.U krov i pod stražnjeg područja mogu se ugraditi uzdužne vodilice s otvorima (opcionalna oprema).Brzo stražnje osiguranje tereta kod djelomičnih je utovara moguće pomoću okomitih aluminijskih blokirnih šipki (opcionalna oprema).