S.KI CONTROL

S.KI CONTROL

Aplikacija S.KI Control tvrtke Schmitz Cargobull omogućuje upravljanje i nadzor bitnih funkcija kiper poluprikolice S.KI putem pametnog telefona ili tableta čime se znatno olakšava svakodnevni rad vozača.
S.KI tipper semi-trailer with thermal insulation?
  • Sigurnost
  • Udobnost
  • Ekonomičnost
Sigurnost
Pomoćnik za kut pregiba zgloba

Mjeri položaj tegljača u odnosu na prikolicu kod istovara. Idealan je položaj u ravnoj liniji. Kod prevelikog kuta pregiba zgloba postupak istovara (kipanja) se zaustavlja. Vozač može na vlastitu odgovornost nastaviti postupak istovara (kipanja).

Vaša prednost: Veća aktivna i pasivna sigurnost kod istovara.

Kamera za stražnji prostor

Na zaslonu pametnog telefona ili tableta prikazuje inače nevidljivo područje iza prikolice.

Vaša prednost: Sigurnije manevriranje i istovar.

Pomoćnik za nagibni kut

Mjeri bočni nagib vozila na neravnim podlogama prije i tijekom postupka istovara (kipanja). Kod prevelikog bočnog nagiba postupak istovara (kipanja) se zaustavlja. Vozač može na vlastitu odgovornost nastaviti postupak istovara (kipanja).

Vaša prednost: Veća aktivna i pasivna sigurnost kod istovara.

Pomoćnik za prekretni kut

Pomoću senzora na nagibnom (kiper) ležaju mjeri točan prekretni kut i automatski koči kod vožnje s nagnutim koritom.

Vaša prednost: Točni podaci o ukupnoj visini kod postupka istovara (kipanja), veća sigurnost i upozorenje na kritične situacije.

Automatska pomoć pri pokretanju

Povećava vuču automatskim podizanjempodizne osovine pri vožnji do 30 km/h kadapogonska osovina kamiona pri postupku pokretanja izgubi prianjanje.

Vaša prednost:Veća sigurnost i udobnost usvakodnevnoj vožnji i jednostavno upravljanjeiz vozačeve kabine putem aplikacije.

Automatsko spuštanje

Zračni ovjes u voznom mehanizmu kod istovara omogućujevećustabilnost zahvaljujući nižemtežištu.

Vaša prednost:Veća sigurnost kod istovara ijednostavno upravljanje iz vozačeve kabine putem aplikacije.

Udobnost
Podesiva kočnica finišera

Omogućuje podešavanje kočnog tlaka za vrijemerada na finišeru, a njime se upravljaputem aplikacije na pametnom telefonu.

Vaša prednost:Rasterećenje vozača i optimalna prilagodbauvjetima na cesti kodistovara u finišer.

Daljinsko upravljanje električnog krova

Omogućuje brzo otvaranje i zatvaranjekrova putem aplikacije na pametnom telefonu za oko 25 sekundi.

Vaša prednost: Rukovanje je moguće izvozačeve kabine. Penjanje inaporno rukovanje otpada te seskraćuje vrijeme rada.

Daljinsko upravljanje pneumatskom zaštitom od podlijetanjem

Omogućuje preklapanje prema gore i prema dolje putemfunkcijskih tipki u aplikaciji na pametnom telefonu tetako olakšava rad na finišeru.

Vaša prednost: Veća udobnost zahvaljujući daljinskom upravljanjuzaštitom od podlijetanja.

Rukovanje funkcijama stražnje strane

Omogućuje jednostavan odabir funkcijahidrauličkog stražnjeg poklopca putem aplikacije na pametnom telefonu.

Vaša prednost:Veća udobnost zahvaljujući upravljanju izvozačeve kabine.

Kamera u teretnom prostoru

Na zaslonu pametnog telefona ili tableta prikazujeaktualnu sliku unutrašnjosti korita radinadziranja postupaka punjenja.

Vaša prednost:Veća udobnost i sigurnost zahvaljujućikontroli iz vozačeve kabine.

Ekonomičnost
Automatsko izjednačenje osovinskog opterećenja

Omogućuje optimalnu raspodjelu tereta pomoćuujednačenog osovinskog opterećenja kod neravnomjernonatovarenog korita.

Vaša prednost: Sprječavanje neravnomjernog osovinskog opterećenja i pridržavanje propisajednostavnim upravljanjem putem aplikacije iz vozačeve kabine.

Kontrola tlaka u gumama s funkcijom dopunjavanja

Automatski podešava prethodno podešeni tlak zraka upojedinačnim gumama na voznom mehanizmu i upozorava naspori trajni gubitak zraka te po potrebitrajno dopunjava zrak kako bi se izbjeglo da voziloostane stajati.

Vaša prednost: Vozač se pravovremeno upozorava i kodmanjih šteta moguće je nastaviti vožnju doservisne radionice.

Elektronički zračni ovjes

Osigurava udobnost ovjesa neovisno o opterećenju,optimalan položaj na cesti i omogućuje diferenciranopodešavanje promjena visine u voznom mehanizmu.

Vaša prednost: Ušteda vremena zahvaljujući memorijskoj funkciji koja omogućuje pamćenjeprethodno podešenih visina voznog mehanizma.

Sustav vaganja

Pouzdano prikazuje težinu rasutog tereta ukoritu. Na taj se način optimalno može iskoristiti postojeća korisna nosivosti spriječiti pretjerano punjenje.

Vaša prednost: Izbjegavaju se kazne i štiti vozilo.

Service contracts

The right service contract gives you full control over the costs and we make sure that you stay mobile!
Više o:Service contracts
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematics

TrailerConnect® telematics provides you with all the information you need on your trailers.
Više o:Telematics
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Financing

We can provide you with an individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.
Više o:Financing
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+385 1 2013 914

Kontaktirajte nas

Da biste stupili u kontakt s pravim prodajnim predstavnikom, pošaljite nam poruku sa svojim pitanjima kako bismo mogli započeti razgovor!