Intermodal transport

Intermodal transport

Kombinert transport kombinerer fordelene med alle transportmidler og bidrar til å avlaste belastningen på veiene og redusere godstrafikken. Containerchassiset fra Schmitz Cargobull som en integrert del av denne transportkjeden gir transportørene en høy grad av fleksibilitet og enkel håndtering.

S.CF 40’ LX

S.CF 40 'LX trailercontainerchassis gir deg det rette konseptet når effektiv transport og montert transport av 20' og 40 'containere har prioritet. Den har 20’ containere i flukt med baksiden, samt 2 x 20’-containere og 40’ containere. Det pneumatiske sentralrørets bakforlengelse er enkelt og tidsbesparende å betjene og krever ingen justering for 40’ containere uten en tunnel.
Lær mer

S.CF 45’ EURO

S.CF EURO 45 ' trailercontainerchassis sikrer fleksibilitet, sikkerhet og økonomi. Containere fra 20 'til 45' EU-containere med lange tunneler og skrånende hjørner er sikret med forskjellige låsesystemer. Den utvidbare underkjøringshindere er standard på S.CF EURO.
Lær mer

S.CF 45’ EURO LIGHT

S.CF 45 'EURO LIGHT trailercontainerchassis transporterer 40' tunnel og 45 'EC containere. Det lette chassiset muliggjør høyere nyttelast, lavere drivstofforbruk og en optimal kostnad/nytte-forhold.
Lær mer