Telematik dataservice

Telematik dataservice

Med hjälp av TrailerConnect®-telematiken får du all nödvändig information om dina fordon. Tekniska komponenter och sensorer i toppklass registrerar data på din trailer och överför dem till telematik-datacentralen.
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Dina fördelar

Via TrailerConnect®-portalen kan du när som helst kontrollera din trailers och frakts status. Alla data, händelser, rapporter eller platsinformation visualiseras omfattande i realtid och kan filtreras vid behov. Rapporter kan sparas i PDF- eller Excel-format.

 • Ständig kontroll över din trailer och last
 • Filterfunktion för individuellt anpassningsbara visningar
 • Till önskade analyser med några få klickningar
 • Överskådlig händelse-, temperatur- och positionshistorik
 • Enkel dataexport
 • Val av analysperiod
 • Inga stillestånd på grund av varningsmeddelanden
 • Dokumentation av tekniska resultat och information om hur du åtgärdar problemet
 • Konsolidering av telematikdata från olika tillverkare

Hög flexibilitet

Dataexport: Överföring av telematikinformation från TrailerConnect® till andra programvarusystem som du använder hos ditt företag via ett API-gränssnitt.
Dataimport: Användning av telematikdata från andra tillverkare TrailerConnect®-portalen via ett generiskt importgränssnitt.
Statement by Olaf Duden
Omvandlingen av hela logistikbranschen fortsätter i en rasande fart. Det har aldrig varit viktigare än nu att ha rätt partner, särskilt inom området telematik.
Olaf Duden, vagnparkschef EURO-Leasing GmbH
Statement by Katja Seifert
Vår ambition är att säkerställa produkternas säkerhet och spårbarhet. Vi uppnår detta genom överföring av temperatur- och positionsdata i realtid.
Katja Seifert, vagnspark och Spedition Kaiser & Schmoll
Philipp Wegm?ller
Vid intermodala transporter av känsligt gods måste du ovillkorligen hela tiden veta var fordonen befinner sig, och garantera att kylkedjan hålls.
Philipp Wegmüller, företagsledningen hos railCare AG
Statement by Gert Kautetzky
Certifierade temperaturrapporter samt en genomtänkt larm- och temperaturhantering är mycket viktiga för transporter av läkemedelsprodukter.
Gert Kautetzky, Spedition Kautetzky
Statement by Sascha Kost
Via geofencepunkter får vi meddelanden om när trailern kommer till en destination, för att redan i förväg kunna planera nödvändiga reparationer och underhåll.
Sascha Kost, vagnsparkschef Transporte Jankowski
Statement by Ronja Assmann
På den nya telematikportalen 2.0 får vi överskådlig och direkt åtkomst till all information för våra fordon - Vid behov även mobilt via mobiltelefon eller surfplatta.
Ronja Assmann, vagnspark Assmann Logistik GmbH

TrailerConnect® portalappen beUpToDate

beUpToDate - För enkel och bekväm övervakning av fordonsparken via mobiltelefon. BeUpToDate-appen erbjuder dig en översikt över den viktigast informationen för din vagnspark, och visar dina trailrars positioner på vagnparkskartan.

Vår taxemodell

Otaliga möjligheter, skräddarsydda för ditt företag

Du kan lätt boka våra tariffmoduler flexibelt efter dina behov. Med modulen \"TrailerConnect Info\" får du information om övervakningen av din vagnspark. Via \"TrailerConnect Control\" har du ett tillförlitligt system för att styra viktiga funktioner på dina fordon. Alla data sparas i 12 månader, eller längre om så önskas. Med våra tre extramoduler har du full insyn över din vagnspark, och är förberedd inför transportvardagens alla behov.
 • Varför är TrailerConnect®-telematiken en innovativ utrustning, särskilt i S.KO Cool Smart?
  Eftersom telematiken i trailern hjälper till att göra många processer med övervakning och styrning av fordonet och lasten mer effektiva och transparenta, medger detta en stor utvecklingspotential.
 • Vilka fördelar ebjuder ett OEM-System?
  Alla komponenter är optimalt hopkopplade i trailern, anpassade till varandra och professionellt installerade enligt senaste branschstandard. Detta skapar en hög kvalitet och maximal tillgänglighet för systemet.
 • Bortsett från information om positioner - Vad måste min trailertelematik ytterligare klara av?
  Förutom uppgifter om position erbjuder trailertelematiken en intelligent uppkoppling och snabb diagnos av alla trailerkomponenter samt en säker integrerad temperaturhantering. Med rätt telematiksystem kan du både optimera processerna och öka transportsäkerheten.

+46 42294960

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss med dina frågor så att vi kan påbörja konversationen, för att få kontakt med rätt återförsäljare!