Telematik dataservice

Telematik dataservice

Med hjälp av TrailerConnect®-telematiken får du all nödvändig information om dina fordon. Tekniska komponenter och sensorer i toppklass registrerar data på din trailer och överför dem till telematik-datacentralen.

* Gäller endast för skåptrailern S.KO COOL

 • Ständig kontroll över din trailer och last
 • Filterfunktion för individuellt anpassningsbara visningar
 • Till önskade analyser med några få klickningar
 • Överskådlig händelse-, temperatur- och positionshistorik
 • Enkel dataexport
 • Inga stillestånd på grund av varningsmeddelanden
 • Dokumentation av tekniska resultat och information om hur du åtgärdar problemet
 • Oberoende telematikoperatörer kan se vagnsparkens alla data
 • Någon du kan kontakta om du har frågor
 • Lägre driftskostnader genom att du slipper att använda flera operatörer
 • Enhetlig visning på och enkel användbarhet

Med hjälp av Be-Up-To-Date-appen har du en ständig översikt över din fordonspark. Som ett utdrag från Portal 2.0 kan du låta visa position, status och data för däcktryck, slitage och belastning individuellt för varje fordon eller skaffa en översikt över hela vagnsparkens status.

 • Status overview
 • Fordonsdisposition
 • Fordonsadministration
 • Tab Item TAPA
 • Rutthantering
 • Analys av kylkedjan
 • Proaktiv övervakning

Översikt över status

 • Översikt över alla viktiga och aktuella uppgifter om släpvagnen, inklusive kartsektion
 • Gruppering efter fordon och filterfunktion för enskilda vyer
 • Med bara några få klick till önskad funktion och utvärdering
Få reda på mer

Fordonsdisposition

Med TrailerConnect® erbjuder du dina kunder en trailer med modern utrustning och flexibel användning. Du har en ständig överblick över alla dina fordon och tillgång till all relevant information för din flottadministration. Teknisk övervakning möjliggör förebyggande underhåll och du undviker haverier. Den höga transparens som systemet erbjuder gör det möjligt med användningsbaserade faktureringsmodeller.
Få reda på mer

Förvaltning av flottan

TrailerConnect® kopplar samman information om din flotta på ett intelligent sätt. Data från alla nätverksanslutna trailerkomponenter som kylning, drivning och sensorer registreras kronologiskt. Servicerelaterade varningar i realtid undviker fordonsstillestånd. Alla tekniska händelser dokumenteras med uppgifter om tid och plats för deras uppkomst och åtgärdande.
 
Få reda på mer
tapa monitoring

TAPA TSR1

Cargo crime is omnipresent and offences are numerous. Especially in the area of refrigerated transport, valuable cargo - e.g. from the pharmaceutical sector - needs to be protected. If necessary, have goods transported and monitored in accordance with the Trucking Security Requirements (TSR) of the Transported Asset Protection Association (TAPA). 
With the new TAPA mode in the TrailerConnect® portal, you receive predefined and relevant TAPA security messages at a shortened reporting interval.

Overview of the TAPA-relevant messages: 
o Door lock activated / deactivated
o Trailer coupled / uncoupled
o Alarm system activated / deactivated
o Coupling status
o Movement status
o And many more 

All functions are included in the new TAPA TSR1 telematics tariff.
Få reda på mer

Hantering av turer

TrailerConnect® möjliggör en tydlig utvärdering av enskilda turer - med händelse-, temperatur- och positionshistorik. Exportfunktionen för enkel överföring av data till externa system utökar möjligheterna att använda TrailerConnect® telematik. Val av utvärderingsperiod genomförs med en enkel zoomfunktion.
Få reda på mer

Analys av kylkedjan

De minsta temperaturavvikelserna kan påverka hållbarheten och kvaliteten på livsmedel och läkemedelsprodukter. TrailerConnect® gör det möjligt att kontrollera kylmaskinens temperaturspecifikationer. Systemet ger dig information om temperatur och luftfuktighet i lastutrymmet, nivån i bränsletanken och kylmaskinens funktion. Med hjälp av dessa realtidsdata kan du dokumentera en intakt kylkedja för hela transporten i enlighet med DIN EN 12830.
Få reda på mer

Proaktiv övervakning

Med den centrala övervakningen av Schmitz Cargobull S.CU-kylmaskinen kan driftsstörningar undvikas. Du informeras proaktivt om kritiska tillstånd i kylmaskinen. Servicepartnern får all nödvändig information i förväg och kan beställa reservdelar och planera verkstadsarbetet. Detta gör att verkstadsbesöken blir så få som möjligt och du sparar tid. Deltagande i denna tjänst är naturligtvis frivilligt.
 
Få reda på mer
 • Dörrlåsstyrning
 • Geofencing
 • Lokalisering
 • Statusöversikt
 • Ruttanalys
 • Fordonsmapp
 • Tekniska uppgifter
 • Larmkonfiguration

Enkel konfiguration

Enkel konfiguration av lastnings- och lossningspunkterna (geofences) i TrailerConnect®-portalen för automatisk låsning och upplåsning vid in- och utfart.
 
Få reda på mer

Dokumentation av processerna

Dokumentation av alla låsnings- och upplåsningsprocesser skapar ytterligare transparens.
 
Få reda på mer

Låsning efter 30 sekunder

Valfri aktivering av ett generellt, automatiskt dörrlås 30 sekunder efter det att dörren stängts med ett musklick i TrailerConnect®-portalen.
 
Få reda på mer

Maximal säkerhet

Maximal säkerhet under transport genom automatisk låsning efter 30 sekunder.
Få reda på mer

Smart locking and unlocking

Locking and unlocking the TL4 door locking system in the S.KO COOL SMART without manual effort by dispatchers or drivers saves time and increases safety.
Få reda på mer

Geofencing

Med några få klick kan du skapa polygoner, bevakningsboxar eller intressepunkter, inklusive individuell namngivning av områdeskonfigurationen för övervakning av specifika områden. Larmkonfigurationen för områdesin- och utgångar, som kan tilldelas en eller flera mottagare, är enkel och snabb.
 
Få reda på mer

Plats- och flottakarta

Allting i en överblick: Trailerstatus inklusive gatuprecis placering.
Få reda på mer

Översikt över status

Information i realtid om släpvagnens status skapar transparens och ökar fordonens tillgänglighet, eftersom tekniska problem kan upptäckas direkt.
Få reda på mer

Ruttanalys och rapporter

Temperaturrapporter genereras snabbt och individuellt i kund-CI direkt från statusöversikten. Den certifierade och manipuleringssäkra temperaturrapporten kan laddas ner som PDF-fil och göras tillgänglig för avsändare via e-post.
 
Få reda på mer

Fordonsfil

Information i realtid om släpvagnens tekniska data visas i en användarspecifik vy. I den digitala servicecheckboken dokumenteras alla tekniska larm och meddelanden.
 
Få reda på mer

Tekniska data på kartan över fordonsparken

Viktig information blir synlig i ett ögonblick i Google maps: från släpvagnens laststatus till samlad lastinformation.  Ytterligare fordonsinformation kan visas i detalj med ett musklick.
 
Få reda på mer

Konfiguration av larm

Olika konfigurationer av data för varje fordon erbjuder omfattande kontrollmöjligheter. De konfigurerade larmen kan tilldelas en eller flera mottagare. Varningar i realtid via SMS och e-post ökar transportsäkerheten.
 
Få reda på mer
 • Import
 • Export
TrailerConnect Data Management Center
data management center software

The TrailerConnect® Data Management Center is your contact point for setting up and managing all incoming and outgoing data connections. This enables simple management and monitoring of data connections at a central location. Importing data, from third-party telematics systems, and the secure and controlled export of data - to third-party systems such as RTVP - is child's play. 

Replace TrailerConnect TourTrack

With TrailerConnect® TourTrack, journeys can be created or imported quickly and easily. Users get an immediate and detailed overview of the status of their consignments and tours as well as those of their network partners and can track them. Unplanned deviations become immediately visible. This enables efficient management by exception, improved spot market and no more countless and annoying calls from the dispatcher to the driver.

 
Export
Överföring av telematikinformation från TrailerConnect® via ett API-gränssnitt till andra programvarusystem som du använder i ditt företag.

Med API-hanteraren i TrailerConnect®-portalen kan du när som helst aktivera önskade fordon för dataöverföring till ett tredjepartssystem. Detta innebär att du också flexibelt kan vidarebefordra dina data utanför våra supporttider.
 
 • beUpToDate App
 • beSmart-appen
 • TyreManager
The beSmart app ensures that your drivers are always aware of the status of the trailer and can react quickly if necessary.

TrailerConnect® beSmart-appen

Med hjälp av appen beSmart har dina förare alltid koll på släpvagnens tillstånd och kan reagera snabbt vid behov. Släpvagnens integrerade WLAN-modul säkerställer kommunikationen mellan telematikkontrollenheten och smarttelefonen. Det innebär att du aldrig missar några viktiga nyheter eller meddelanden.

 • Analys av lastutrymmets temperatur
 • Övervakning och styrning av kylmaskinen
 • Kontroll av slitage av bromsbelägg
 • Sammanlagd belastning
 • Kontroll av däckstatus
 • System för låsning av bakluckan
 • Kontroll av dörrlåsningssystemet
 • Kontroll av kylenheten
 
Få reda på mer

Konfigurera däcksensorer via webbapplikation

TrailerConnect® TyreManager är en webbapplikation för att konfigurera och hantera de installerade däcksensorerna i en släpvagn med TrailerConnect® Telematics. Ändringar av sensorernas positioner är möjliga när som helst, enkelt, mobilt och utan fysisk anslutning till släpvagnen.
 
Få reda på mer

Vår taxemodell

Otaliga möjligheter, skräddarsydda för ditt företag

Du kan lätt boka våra tariffmoduler flexibelt efter dina behov. Med modulen ”TrailerConnect® Info” får du information om övervakningen av din vagnspark. Via ”TrailerConnect® Control” har du ett tillförlitligt system för att styra viktiga funktioner på dina fordon. Alla data sparas i 12 månader, eller längre om så önskas. Med våra tre extramoduler har du full insyn över din vagnspark, och är förberedd inför transportvardagens alla behov.

CONTROL

Denna taxa finns endast tillgänglig för kyltrailrar.

Statement by Olaf Duden
Omvandlingen av hela logistikbranschen fortsätter i en rasande fart. Det har aldrig varit viktigare än nu att ha rätt partner, särskilt inom området telematik.
Olaf Duden, vagnparkschef EURO-Leasing GmbH,
Statement by Katja Seifert
Vår ambition är att säkerställa produkternas säkerhet och spårbarhet. Vi uppnår detta genom överföring av temperatur- och positionsdata i realtid.
Katja Seifert, vagnspark och Spedition Kaiser & Schmoll,
Philipp Wegm?ller
Vid intermodala transporter av känsligt gods måste du ovillkorligen hela tiden veta var fordonen befinner sig, och garantera att kylkedjan hålls.
Philipp Wegmüller, företagsledningen hos railCare AG,
Statement by Gert Kautetzky
Certifierade temperaturrapporter samt en genomtänkt larm- och temperaturhantering är mycket viktiga för transporter av läkemedelsprodukter.
Gert Kautetzky, Spedition Kautetzky,
Statement by Sascha Kost
Via geofencepunkter får vi meddelanden om när trailern kommer till en destination, för att redan i förväg kunna planera nödvändiga reparationer och underhåll.
Sascha Kost, vagnsparkschef Transporte Jankowski,
Statement by Ronja Assmann
På den nya telematikportalen 2.0 får vi överskådlig och direkt åtkomst till all information för våra fordon - Vid behov även mobilt via mobiltelefon eller surfplatta.
Ronja Assmann, vagnspark Assmann Logistik GmbH,
 • Varför är TrailerConnect®-telematiken en innovativ utrustning, särskilt i S.KO Cool Smart?
  Eftersom telematiken i trailern hjälper till att göra många processer med övervakning och styrning av fordonet och lasten mer effektiva och transparenta, medger detta en stor utvecklingspotential.
 • Vilka fördelar ebjuder ett OEM-System?
  Alla komponenter är optimalt hopkopplade i trailern, anpassade till varandra och professionellt installerade enligt senaste branschstandard. Detta skapar en hög kvalitet och maximal tillgänglighet för systemet.
 • Bortsett från information om positioner - Vad måste min trailertelematik ytterligare klara av?
  Förutom uppgifter om position erbjuder trailertelematiken en intelligent uppkoppling och snabb diagnos av alla trailerkomponenter samt en säker integrerad temperaturhantering. Med rätt telematiksystem kan du både optimera processerna och öka transportsäkerheten.

+46 42294960

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss med dina frågor så att vi kan påbörja konversationen, för att få kontakt med rätt återförsäljare!