Pritrjevanje tovora

Pritrjevanje tovora

Tovor mora biti pritrjen - vendar pa je to zahtevo včasih težko izvesti pri vsakdanjem delu. Pritrjevanje tovora mora biti preprosto in hitro izvedeno.
Flexible load securing options in the S.CS curtainsider semi-trailer

Zakonski okvir

Pritrjevanje tovora v tovornem prometu je tema, za katero veljajo različni predpisi, ki povečujejo varnost tovornega prometa. Predmeti zaščite so vozilo, tovor in drugi udeleženci v vsakdanjem transportnem prometu. Poleg zakonskih zahtev je za pritrjevanje tovora treba upoštevati tudi strokovne pravilnike.

Fizikalne sile

Vedno delujejo fizikalne sile. Težnost, centrifugalna sila in sila trenja - zakonitosti narave veljajo tudi za vaš tovor.

Acceleration causes loads to slide backwards

Pospešek

Speljevanje - Sprememba hitrosti v določenem času - to je pospešek. Zaradi tega pospeška se tovor želi premikati nazaj.
Izvedite več
Brakes cause the load to move forwards towards the driver's cab.

Zavore

Pospešek v nasprotni smeri - Tudi pojemek - zaviranje - je prav tako sprememba hitrosti. Zaradi tega pospeška se tovor želi premikati proti vozniški kabini.
Izvedite več
Cornering moves the load towards the side wall.

Vožnja skozi ovinek

Stranski pospešek - Ko vozite skozi ovinek, zaradi spreminjanja smeri čutite centifugalni pospešek. Ta povzroča premikanje tovora proti stranicam.
Izvedite več
Weight force presses the load vertically onto the loading surface.

Težnost

Pritiska tovor na tovorno površino.
Izvedite več
Inertia acts counter to the semi-trailer's acceleration, braking and change of direction.

Vztrajnost

Vztrajnost poskuša vzdrževati tovor v svojem trenutnem položaju ali pri trenutnem gibanju in deluje proti smeri pospeševanja vozila, zaviranja in spremembam smeri.
Izvedite več
Friction prevents or reduces displacement of the load.

Sila trenja

Preprečuje ali zmanjša premikanje tovora. Na njeno delovanje vplivata površina tovora in tovorne površine.
Izvedite več

Načela pritrjevanja tovora

Načeloma lahko razlikujemo dva principa pritrjevanja tovora: Pritrjevanje z oblikovnim ali tornim vprijemom.

Force-fitting_load securing

Torni vprijem temelji na povečanju sile trenja med tovorom in tovorno površino. V ta namen se pritisk na tovor poveča z uporabo sredstev za privezovanje, tovor zato močneje pritiska na tovorno površino ter s tem ohranja svoj položaj.

Povezovanje navzdol kot način pritrjevanja tovora: Pri privezovanju tovora navzdol sredstvo za privezovanje ne varuje tovora neposredno ampak s trenjem zaradi povečanega pritiska tovora na tovorno površino. Tako je tovor zavarovan pred premikanjem izključno s povečano silo trenja.

Oblikovni vprijem

Več o:Oblikovni vprijem

Pritrjevanje tovora z oblikovnim vprijemom temelji na omejevanju tovornega prostora, kar pomeni, da leži vsak kos tovora brez vrzeli ob drugem kosu oz. ob omejilu tovornega prostora, npr. ob čelni ali hrbtni steni.

V praksi: naložite dele tovora tesno ob čelno steno, hrbtno steno ali stranske stene (prislonski rob palete), ne da bi med temi kosi tovora nastajale vrzeli.

Vrzeli med posameznimi deli ni mogoče nikoli v celoti odpraviti, ne smejo pa biti večje od nekaj centimetrov, saj v nasprotnem ne bo učinka oblikovnega vprijema. Nato je treba vrzeli na primeren način zapolniti ali pa tovor zavarovati z vprijemom s silo - privezovanjem navzdol.

Pripomočki za pritrjevanje tovora

Več o:Pripomočki za pritrjevanje tovora
Floor securing sleeves

Praviloma je kombinacija pritrjevanja tovora z oblikovnim vprijemom najenostavnejši način z največ prednosti, saj se elementi obeh metod med seboj dopolnjujejo.

Vsak polpriklopnik nudi različne možnosti zagotavljanja oblikovnega vprijema tudi takrat, ko vrsta tovora v normalnem primeru (npr. palete z blagom v vrečah ali embalaža nizke trdnosti) tega ne omogoča.

K tem pripomočkom sodijo vodila z luknjami na dnu vozila, v dno poglobljene letve Joloda, vtični stebri, prečni nosilci itd. Možno pa je tovor blokirati tudi s posebno zasnovo polpriklopnika ali z jermeni


Porazdelitev bremena

Vse ukrepe pritrjevanja tovora določajo različne vrste vašega tovora. Pri tem je treba upoštevati uredbo o cestnem prometu (StVO). Ta zahteva porazdelitev tovora tako, da ne bo ogrožena niti prometna niti obratovalna varnost.

Primeri iz prakse

Pri vsakdanjem prevozu se transportira različno blago. V zvezi s pritrjevanjem tovora je treba izpolniti različne zahteve.

  • Avtomobilska industrija
  • Prevoz pijač
  • Kosovni tovor
  • Prevoz papirja
  • Prevoz zvitkov pločevine

Mrežasti zaboji omogočajo hitro varovanje različnih vrst tovora, saj enotne mere zabojev omogočajo popolno natovarjanje z oblikovnim vprijemom. Poleg trdnosti so za varovanje tovora lahko nameščene prislonske letve za palete za stransko fiksiranje, prečni nosilci in teleskopski drogovi, pomaga pa tudi dvižna streha, ki pri višini 3 m omogoča nalaganje 3 zabojev enega na drugega.

Za transportiranje pnevmatik s certifikatom je oprema razširjena v skladu s certifikatom Code XL za 6 vrst vstavnih letev in 2 vrsti jeklenih letev na vsaki strani. V vzdolžni smeri drži proste pnevmatike križ iz napenjalnih jermenov za vsako polje stebrov. Dodatno fiksiranje zagotavljajo stranske jeklene letve z gostim rasterjem lukenj. Tukaj obešeni prečni nosilci tvorijo oblikovni vprijem za delne tovore.

Zahteve pri transportu pijač so visoke. Obstajajo različne velikosti in oblike steklenic in sodov. Pri natovarjanju je treba preprečiti proste prostore. V primeru dvoma je treba oblikovni vprijem dopolniti s pokonci postavljenimi paletami in privezovanjem navzdol. Vozila, katerih nadgradnja je certificirana po Code XL, lahko prenesejo vse sile, ki delujejo na nadgradnjo. Pogoj pa je, da so palete natovorjene brez vmesnih vrzeli. Da bi preprečili vrzeli, se uporabljajo distančne letve in varovalni sistemi, ki se zasidrajo med streho in dno tovornega prostora.
Za kosovni tovor, katerega oblika se pogosto spreminja, je pomembno, da se s primernimi pripomočki zagotovi oblikovni vprijem. Ustvarjanje tovornih enot s standardiziranimi merami na paletah predstavlja enega od najpomembnejših ukrepov. V pomoč so prosto po tovorni površini uporabni stebri, navpične opore in zaporni prečniki. Druga etaža v polpriklopniku omogoča, da se kosovni tovor med seboj bolje loči in se ločeno natovori s pomočjo oblikovnega vprijema.
Pomembni pripomočki za pritrjevanje ležečih zvitkov papirja so zagozde, ki preprečujejo kotaljenje. Vse naležne površine morajo biti opremljene s protizdrsnimi oblogami, primernimi za prevoz papirja. Prevrnitev pokonci postavljenih zvitkov papirja je mogoče preprečiti s privezovanjem navzdol s tako imenovanimi naglavnimi jermeni.
Transport težkih zvitkov jeklene pločevine brez posebne opreme polpriklopnika ni izvedljiv. Najprej mora biti šasija prilagojena za visoke točkovne obremenitve. Mestoma poglobljeno korito tako samodejno določa pravilen položaj pri natovarjanju. Nadaljnji ukrepi za pritrjevanje tovora: vtični stebri v koritu, napenjalne verige in ušesa za privezovanje v težki izvedbi.

Pogodbe o servisiranju

S primerno pogodbo o storitvah obdržite popoln nadzor nad stroški, mi pa poskrbimo, da ostanete mobilni!
Več o:Pogodbe o servisiranju
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematika

S telematiko TrailerConnect® dobite vse potrebne informacije o vaših vozilih.
Več o:Telematika
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Financiranje

Izdelamo vam individualno ponudbo s privlačnimi pogoji za celoten življenjski cikel vaše investicije.
Več o:Financiranje
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+386 2 8761 291

Povežite se z nami

Da vas bomo lahko povezali z ustreznim prodajnim zastopnikom, nam pošljite sporočilo, da lahko začnemo s pogovorom!