Podrobnosti podjetja

Avtorske pravice

Vse pravice pridržane. Vsa besedila, slike, slikovno gradivo, tonske, video- in animacijske datoteke so zaščitene po zakonih o varovanju avtorskih pravic in drugih zakonih za zaščito intelektualne lastnine. Ne smejo se kopirati za komercialne namene ali za predajo tretjim, niti se ne smejo spreminjati in uporabljati na drugih spletnih straneh. Nekatere spletne strani Schmitz Cargobull AG vsebujejo tudi slike, za katere veljajo avtorske pravice drugih oseb, ki so omogočile njihovo objavo.

Blagovne znamke

Vsi v internetni ponudbi navedeni in morebiti preko tretje osebe zaščiteni blagovne znamke in blagovni znaki brez omejitev podlegajo določilom veljavnih predpisov glede zaščite blagovnih znamk in pravic do lastništva posameznih lastnikov. Samo zaradi golega navajanja se ne sme sklepati, da blagovna znamka ni zaščitena s strani tretje osebe!

Garancija

Vsebino in posebnosti morebitnih opisanih jamstvenih pogojev na teh straneh smo skrbno obdelali in preverili. Izrecno opozarjamo na to, da v posameznih državah ali pri stopnjah obremenitev, ki se razlikujejo od normalnih, veljajo samo ustrezno prilagojeni jamstveni pogoji. Vendar Schmitz Cargobull AG ne prevzame odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost predstavljenih informacij.

Zahtevki po odgovornosti proti Schmitz Cargobull AG, ki se nanašajo na škodo materialne ali nematerialne vrste, povzročene zaradi uporabe ali neuporabe ponujenih informacij ali zaradi manjkajočih ali nepopolnih informacij, so v načelu izključeni, če ne obstaja dokazljivo naklepno krivdno ali grobo malomarno ravnanje s strani Schmitz Cargobull AG.

Schmitz Cargobull AG si izrecno pridržuje pravico, da brez predhodne napovedi dele ali strani ali celotno ponudbo spremeni, dopolni, izbriše ali opusti objavo.

Sklici na druge spletne strani

Če se družba Schmitz Cargobull AG posredno ali neposredno sklicuje na druge spletne strani (»povezave«), družba Schmitz Cargobull AG ne jamči za vsebino razpoložljivost, pravilnost in natančnost povezanih strani, njihove ponudbe, povezave ali oglaševanje. Družba Schmitz Cargobull AG ne nosi odgovornosti za nezakonite, napačne ali nepopolne vsebine in še posebej za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali neuporabe informacij, predstavljenih na povezanih straneh.

Licenčne pravice

Podjetje Schmitz Cargobull AG vam želi ponuditi inovativne in informativne spletne strani. Zato upamo, da izpolnjujemo vaša pričakovanja. Zato vas prosimo za razumevanje, ker družba Schmitz Cargobull AG ščiti svojo intelektualno lastnino vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami in te spletne strani se na noben način ne odstopajo intelektualne lastnine družbe Schmitz Cargobull AG. Razmnoževanje, razpečevanje, prenašanje in druge vrste rabe so brez pisnega soglasja družbe Schmitz Cargobull AG prepovedane.

Pravni učinek

Ta omejitev odgovornosti se šteje za del spletne ponudbe, s katere je bila izvedena povezava nanjo. Če deli ali posamezne formulacije tega besedila pravni situaciji ne ustrezajo ali ne ustrezajo več ali ne ustrezajo v celoti, ostajajo ostali deli tega dokumenta po svoji vsebini in veljavnosti neprizadeti.