Partnerstva

Partnerstva

DocStop mobile medical care for truck drivers

Medicinska oskrba na terenu za voznike motornih vozil

Medicinska oskrba na terenu za voznike motornih vozil DocStop je bila ustanovljena spomladi leta 2007. Od takrat je bilo odprtih že več kot 300 postaj DocStop, kjer lahko poklicni vozniki dobijo zdravstveno pomoč.

Izvedite več
Schmitz Cargobull engagiert sich bei der Akzeptanzoffensive der IHK

Schmitz Cargobull podpira ofenzivo akceptance IHK

Okroglo 80 industrijskih podjetij iz področja Münsterland in regije Emscher-Lippe se je vključilo v iniciativo »In|du|strie - Gemeinsam. Zukunft. Leben« (Industrija, skupaj, prihodnost, življenje). Schmitz Cargobull podpira to iniciativo. Sporočilo prenašajo novi priklopniki z napisom »In|du|strie - Gemeinsam. Zukunft. Leben«.

Izvedite več
LAG partnership

Logistics Alliance Germany

Od 1. 1. 2016 je družba Schmitz Cargobull podporna članica nemškega združenja logističnih podjetij - »Logistics Alliance Germany«. To omrežje obvešča svoje članstvo o razpisih, kooperacijah ter o novih predpisih in zakonih s področja transporta. Kontaktna oseba pri Schmitz Cargobull je Jörg Irsfeld.
Izvedite več
VDA partnership

Organizirani pod skupnim združenjem

Organizaciji VDA pripadajo tako proizvajalci avtomobilov in njihovi razvojni partnerji kot tudi proizvajalci priklopnikov, nadgradenj in kontejnerjev. Njena članica je tudi družba Schmitz Cargobull AG!
Izvedite več
"We are Logistics" partnership

Schmitz Cargobull podpira gibanje za logistiko

Z akcijo »Mi smo logistika« v Nemčiji in Evropi se podjetjem iz panog transporta in logistike ponuja razstavno okno, ki vsem udeležencem v verigi oskrbe z dobrinami pojasnjuje, kje, kako in od koga je mogoče ustvariti potrebno dodano vrednost.

Izvedite več
ZDI partnership

zdi

Prihodnost skozi inovacije - je skupna ofenziva zvezne dežele NRW za vzpodbujanje naravoslovno-tehničnega podmladka. Cilj akcije je skupaj se soočiti s trenutnimi izzivi in spremembami v šolskem in gospodarskem življenju. Prizadevamo si navdušiti otroke in mladino s ponudbami za poklice na področju MINT - matematika, informatika, naravoslovje in tehnika!
Izvedite več