Полукипери S.KI LIGHT со голем волумен

Погонска технологија на Rotos

1. Безбедност при возење, работни трошоци и достапност на возилото се докази за квалитет на осниот агрегат ROTOS: Најмодерни системи за асистирање на возачот и MRH-воздушна амортизација со функција за автоматско ресетирање спаѓаат во сериска опрема. Големи кочници кои се лесни за одржување и осни делови кои се исто така лесни за одржување. Наш знак за квалитет: 1.000.000 km гаранција на школката (освен за потрошните делови).
2. Дискови за кочници со дијаметар од 430 mm и оптимизирано воздушно ладење ја намалуваат температурата и трошењето на стандардните кочници.
3. Дополнителниот осен лифт го намалува триењето и трошењето на гумите.

Поподвижно при полн товар:
Со самоуправувачката оска на ROTOS го намалувате трошењето на гумите и сте поподвижни – со помал круг на завртување – во тесни патеки. Самоуправувачката оска може да се интегрира како трета оска во секоја школка на ROTOS.
Безбедност при возење, работни трошоци и достапност на возилото се докази за квалитет на осниот агрегат ROTOS: Најмодерни системи за асистирање на возачот и MRH-воздушна амортизација со функција за автоматско ресетирање спаѓаат во сериска опрема. Големи кочници кои се лесни за одржување и осни делови кои се исто така лесни за одржување. Наш знак за квалитет: 1.000.000 km гаранција на школката (освен за потрошните делови).Дискови за кочници со дијаметар од 430 mm и оптимизирано воздушно ладење ја намалуваат температурата и трошењето на стандардните кочници.Дополнителниот осен лифт го намалува триењето и трошењето на гумите.