Авто-мото

Авто-мото

Автомобилската индустрија поставува многу високи стандарди и посебни регулативи во однос на транспортот. Најмногу се користат преградени палети, коишто може цврсто да се товараат во комбинација со соодветно возило.
The S.CS MEGA curtainsider semi-trailer is setting the standard in bulk transport.

S.CS MEGA

Благодарение на најдобрата искористеност на внатрешниот простор за товарен волумен од 96 преградени палети или 34 евро-палети, S.CS MEGA поставува стандарди во авто-мото транспортот.
Искусете повеќе