Авто-мото

Авто-мото

Автомобилската индустрија поставува многу високи стандарди и посебни регулативи во однос на транспортот. Најмногу се користат преградени палети, коишто може цврсто да се товараат во комбинација со соодветно возило.

S.CS MEGA

Благодарение на најдобрата искористеност на внатрешниот простор за товарен волумен од 96 преградени палети или 34 евро-палети, S.CS MEGA поставува стандарди во авто-мото транспортот.
Искусете повеќе