Фармацевтски производи

Фармацевтски производи

Фармацевтската индустрија зависи од квалитетни синџири на испорака, логистички процеси и исполнување на условите. Schmitz Cargobull ги испорачува најсоодветните возила за транспорт на фармацевтски производи, во согласност со важечките правни регулативи.
S.KO COOL SMART box body semi-trailer with integrated telematics

S.KO COOL SMART

Полуприколката со тврда страна S.KO COOL SMART ги исполнува комплексните услови на фармацевтската индустрија и е оптимална за транспорт на лекови. Со функциите на телематиката TrailerConnect® можете да ја контролирате безбедноста на товарот и да реагирате во секое време.
Искусете повеќе
Box body semi-trailer S.KO COOL SMART

S.KO COOL

Во фармацевтската индустрија важат сложени прописи, особено при транспортот на лекови. S.KO COOL ги исполнува овие услови и со функцијата за телематика TrailerConnect® постојано го имате товарот на видик.
Искусете повеќе