Градежни материјали

Градежни материјали

Насипните товари имаат разни физички карактеристики. Песок, чакал или жежок асфалт претставуваат посебен предизвик за возилото. Schmitz Cargobull нуди разни конструкции на кипери од алуминиум или челик со или без термоизолација.
The S.KI LIGHT tipper semi-trailer with aluminium box body.

S.KI LIGHT

Насипниот товар со ситен гранулар може чисто безбедно и без оштетување да се пренесува во алуминиумската конструкција S.KI LIGHT .
Искусете повеќе
The S.KI LIGHT tipper semi-trailer with aluminium box body and thermal insulation for the transport of asphalt

S.KI LIGHT со термоизолација

Алуминиумската конструкција на полукиперот S.KI LIGHT со целосна термоизолација според DIN 70001 е транспортно решение со оптимална носивост за изградба на патишта.
Искусете повеќе
The S.KI SOLID tipper semi-trailer with rounded steel body for the transport of construction materials.

S.KI SOLID

Универзално и солидно решение за транспорт на разни градежни материјали. Полукиперот S.KI SOLID со заоблена челична конструкција се одликува со својата голема издржливост.
Искусете повеќе
Reliable asphalt transport with the S.KI SOLID tipper semi-trailer

S.KI SOLID со термоизолација

Термоизолацијата овозможува одлична изолација и голема стабилност на вредностите. Благодарение на ниската тежинска точка на конструкцијата, возилото има подобра позиција на патот и поголема стабилност при кипење. Конструкцијата е сериски опремена со опција за мерење температура на четири точки низ страничните отвори. Дополнително: Подготовка на електронско мерење
Искусете повеќе
The matching M.KI truck tipper body with rounded steel body for all popular trucks.

M.KI

Конструкцијата за моторен кипер M.KI со челична заоблена конструкција се универзално решение за транспорт на насипен товар. Киперот се одликува со голема издржливост и е соодветен за градежни материјали.
Искусете повеќе
Truck Tipper with thermal insulation

M.KI со термоизолација

Моторните возила со кипери M.KI со заоблена конструкција од челик и целосна термоизолација според DIN 70001 овозможуваат оптимизиран транспорт на помали количини асфалт при изградбата на патишта.
Искусете повеќе