Интермодален транспорт

Интермодален транспорт

Комбинираниот сообраќај ги обединува предностите на секое транспортно средство и придонесува кон олеснување на патниот сообраќај и кон намалување на транспортниот сообраќај. Контејнерската шасија на Schmitz Cargobull како цврста алка од транспортниот сообраќај им овозможува на траснпортерите голема флексибилност и едноставно ракување.
The S.CF 40' LX offers you the perfect solution when your top priority is the efficient transport of 20' and 40' containers positioned flush with the rear of the trailer.

S.CF 40’ LX

Контејнерската полуприколка S.CF 40’ LX овозможува соодветен концепт, ако приоритет се рационален транспорт и товарање контејнери на задната страна од 20’ и 40’. Носи задно поставени контејнери 20’, како и контејнери 2 x 20’ и тунелски контејнер 40’. Пневматскиот заден продолжеток со централно црево е лесен и заштедува време при користење и за контејнер 40’ без тунел не смее да биде одделно приспособен.
Искусете повеќе
The S.CF EURO 45 semi-trailer container chassis delivers flexibility.

S.CF 45’ EURO

Контејнерската полуприколка S.CF EURO 45‘ овозможува флексибилност, безбедност и економичност. ЕУ-контејнери од 20‘ до 45‘ со долг тунел и коси агли се прицврстуваат со разни системи за забравување. Заштитата од подлетување, што може да се извлекува, кај S.CF EURO е сериска опрема.
Искусете повеќе
The S.CF 45' EURO LIGHT is equipped as standard to transport 40' tunnel containers and 45' Euro containers.

S.CF 45’ EURO LIGHT

Контејнерската полуприколка S.CF 45‘ EURO LIGHT пренесува тунелски контејнери 40‘ и контејнери 45‘-EG. Лесните шасии овозможуваат поголема носивост, помала потрошувачка на гориво и оптимален сооднос меѓу трошоците и употребливоста.
Искусете повеќе
Schmitz Cargobull lock, running gear and chassis.