Интермодален транспорт

Интермодален транспорт

Комбинираниот сообраќај ги обединува предностите на секое транспортно средство и придонесува кон олеснување на патниот сообраќај и кон намалување на транспортниот сообраќај. Контејнерската шасија на Schmitz Cargobull како цврста алка од транспортниот сообраќај им овозможува на траснпортерите голема флексибилност и едноставно ракување.
The S.CF DOCK 20/40 offers you the perfect solution when your top priority is the efficient transport of 20' and 40' containers positioned flush with the rear of the trailer.

S.CF DOCK 20/40

Контејнерската полуприколка S.CF DOCK 20/40 овозможува соодветен концепт, ако приоритет се рационален транспорт и товарање контејнери на задната страна од 20’ и 40’. Носи задно поставени контејнери 20’, како и контејнери 2 x 20’ и тунелски контејнер 40’. Пневматскиот заден продолжеток со централно црево е лесен и заштедува време при користење и за контејнер 40’ без тунел не смее да биде одделно приспособен.
Искусете повеќе
The S.CF Allround 20-45 semi-trailer container chassis delivers flexibility.

S.CF ALLROUND 20-45

Контејнерската полуприколка S.CF ALLROUND 20-45 овозможува флексибилност, безбедност и економичност. ЕУ-контејнери од 20‘ до 45‘ со долг тунел и коси агли се прицврстуваат со разни системи за забравување. Заштитата од подлетување, што може да се извлекува, кај S.CF ALLROUND 20-45 е сериска опрема.
Искусете повеќе
The S.CF LIGHT 40-45 is equipped as standard to transport 40' tunnel containers and 45' Euro containers.

S.CF LIGHT 40-45

Контејнерската полуприколка S.CF 45‘ EURO LIGHT пренесува тунелски контејнери 40‘ и контејнери 45‘-EG. Лесните шасии овозможуваат поголема носивост, помала потрошувачка на гориво и оптимален сооднос меѓу трошоците и употребливоста.
Искусете повеќе