Интермодален транспорт

Интермодален транспорт

Комбинираниот сообраќај ги обединува предностите на секое транспортно средство и придонесува кон олеснување на патниот сообраќај и кон намалување на транспортниот сообраќај. Контејнерската шасија на Schmitz Cargobull како цврста алка од транспортниот сообраќај им овозможува на траснпортерите голема флексибилност и едноставно ракување.

S.CF 40’ LX

Контејнерската полуприколка S.CF 40’ LX овозможува соодветен концепт, ако приоритет се рационален транспорт и товарање контејнери на задната страна од 20’ и 40’. Носи задно поставени контејнери 20’, како и контејнери 2 x 20’ и тунелски контејнер 40’. Пневматскиот заден продолжеток со централно црево е лесен и заштедува време при користење и за контејнер 40’ без тунел не смее да биде одделно приспособен.
Искусете повеќе

S.CF 45’ EURO

Контејнерската полуприколка S.CF EURO 45‘ овозможува флексибилност, безбедност и економичност. ЕУ-контејнери од 20‘ до 45‘ со долг тунел и коси агли се прицврстуваат со разни системи за забравување. Заштитата од подлетување, што може да се извлекува, кај S.CF EURO е сериска опрема.
Искусете повеќе

S.CF 45’ EURO LIGHT

Контејнерската полуприколка S.CF 45‘ EURO LIGHT пренесува тунелски контејнери 40‘ и контејнери 45‘-EG. Лесните шасии овозможуваат поголема носивост, помала потрошувачка на гориво и оптимален сооднос меѓу трошоците и употребливоста.
Искусете повеќе