Транспорт со соодветна температура

Транспорт со соодветна температура

Транспортот со соодветна температура наложува разни потреби. Свежината и квалитетот на товарот мора да се зачуваат. Истовремено, строгите хигиенски и еколошки регулативи претставуваат посебен логистички предизвик.
S.KO COOL SMART box body semi-trailer with integrated telematics

S.KO COOL SMART

Ниските работни трошоци овозможуваат полуприколката со тврда страна S.KO COOL SMART да биде долгорочно исплатлива. Сериски телематика TrailerConnect® овозможува транспарентност и постојана документација при транспорт со ладилници. Приколката овозможува максимална безбедност на товарот, безбедно ракување при соодветна температура и кратко време поминато на рампа.
Искусете повеќе
Reliable fresh food transport with the M.KO COOL truck

M.KO COOL

За примена при транспорт на ладна роба, моторното возило со приколка со тврда страна M.KO COOL овозможува голема подвижност и товарен капацитет при тесни улици. Конструкцијата за моторното возило со тврда страна M.KO COOL е моќна конструкција, којашто одговара на возилата од сите реномирани произведувачи на камиони и ги исполнува поединечните потреби.
Искусете повеќе
Reliable distribution transport with the Z.KO COOL central axle trailer.

Z.KO COOL

Приколката со тврда страна со централна оска Z.KO COOL е совршено надополнување на моторното возило со тврда страна M.KO COOL за дистрибутивен транспорт со соодветна температура. Со функцијата за товарање со мост заштедувате простор и време на рампата во магацинот, затоа што возилото може да се истовара одеднаш.
Искусете повеќе
Box body semi-trailer S.KO COOL SMART

S.KO COOL

За транспорт на свежи и замрзнати производи важат строги прописи. S.KO COOL ги исполнува овие услови и се истакнува со флексибилност и економичност при транспорт со соодветна температура.
Искусете повеќе
Distribution traffic in temperature-controlled transport with the A.KO COOL box body trailer.

A.KO COOL

Со приколката со тврда страна A.KO COOL производите стигаат свежи и изладени. Оваа конструкција од FERROPLAST® со странична врат или функција за товарање на кат е идеално возило за внатрешен дистрибутивен сообраќај при транспорт со соодветна температура.
Искусете повеќе
S.KO CITY box body semi-trailer with steering axle.

S.KO CITY

Полуприколката со тврда страна S.KO CITY овозможува добро маневрирање во градовите при испорака на прехранбени производи на соодветна температура. Со механичкото спротивно управување, возилото без проблем се справува со тесните улици, приоди и товарни места во градовите.
Искусете повеќе
W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading.

W.KO COOL

Менливите приколки со тврда страна W.KO COOL се идеално решение за транспорт на ладна и свежа роба. Брзото менување го намалува времето на чекање, а возилото брзо се враќа на патот. Функциите на TrailerConnect® овозможуваат постојано документирање на транспортот со ладилници.
Искусете повеќе