S.KO CITY

S.KO CITY

Полуприколката со тврда страна S.KO CITY овозможува добро маневрирање во градовите при испорака на прехранбени производи на соодветна температура. Со механичкото спротивно управување, возилото без проблем се справува со тесните улици, приоди и товарни места во градовите.
S.KO CITY box body semi-trailer with steering axle
S.KO COOL box body semi-trailer being used
 • Шасија
Шасија
Axle lift for better traction

Подизна оска

Кај школките ROTOS, оските може да се опремат со функција за дигање. Подизната оска и помошта при паркирање на рампа ја зголемуваат ефикасноста, безбедноста на возилото и влечната сила и го намалуваат трошењето на гумите.

Искусете повеќе
 • Страница
 • Товарање на кат
 • Заден дел
 • под
 • Покрив
Страница
Fast loading and unloading through the side door in the S.KO box body semi-trailer

Странична врата

Дополнителна можност за парцијално товарање при транспорт со различни температурни зони со разделен ѕид. Страничната врата овозможува истоварање на парцијалниот товар и пристап до поединечни MultiTemp-зони за ладење.
Искусете повеќе
Товарање на кат
High loading volume with the double-decker system.

Товарање на кат

Флексибилна и поголема искористеност на возилото благодарение на системот за товарање на кат. Идеален за роба што не се товара на кат. Системот овозможува непрекинато товарање преку две висински нивоа со повеќе делови.
Искусете повеќе
Заден дел
под
Покрив
S.KO box body semi-trailer Ferroplast roof

Кров FERROPLAST®

Стандардниот кров со изолација од FERROPLAST® може да се добие кај разни изведби и овозможува особено голема енергетска ефикасноста и исклучителна изолација.
Искусете повеќе
 • Ладилник
 • Распределба на воздухот
 • Опрема MultiTemp
 • Завеса
Ладилник
MonoTemp and MultiTemp version of the S.CU transport cooling unit

Транспортен ладилник S.CU

Транспортниот ладилник S.CU во изведба MonoTemp и MultiTemp овозможува оптимална економичност. Прецизни управување со температурата благодарение на фината контрола, ниската потрошувачка на гориво и долгите интервали за одржување.
Искусете повеќе
Распределба на воздухот
Опрема MultiTemp
Завеса
Strip curtains at the rear prevent the loss of cold air

Завеса

Променливите и надолжно подвижните заштитни церади овозможуваат поголема безбедност на товарот и истовремено заштедуваат енергија, затоа што при парцијални товари не се нарушува температурата кога се отвораат вратите.
Искусете повеќе
 • Приказ на резервоарот со LED-екран
 • Трепкави светла за странична сигнализација
 • Електронски систем за помош при паркирање на рампа
Приказ на резервоарот со LED-екран
LED tank display enables the fuel level to be read off

Приказ на резервоарот со LED-екран

Преку LED-приказот за резервоар на приколката може да се погледне нивото на гориво во транспортниот ладилник.
Искусете повеќе
Трепкави светла за странична сигнализација
Side marking lights for enhanced road safety

Светла за странична сигнализација

Трепкавите светла за странична сигнализација (SML) помагаат да се спречат несреќи при вртење. Кога возачот ќе го активира трепкачот, трепкаат и светлата за странична сигнализација на полуприколката и ги информираат соучесниците во сообраќајот за вртењето.
Искусете повеќе
Електронски систем за помош при паркирање на рампа
Information on resetting with the electronic ramp approach aid

Електронски систем за помош при паркирање на рампа

Системот помага при паркирање на товарна рампа. Ако се постави возилото во рикверц, системот го информира возачот со светлосни и звучни сигнали за преостанатото растојание зад возилото. Ако приколката се приближува до рампата, возилото само кочи.
Искусете повеќе
 • Цврстина
 • Точки и средства за врзување
Цврстина
Recessed load securing rail in the M.KO truck box

Шини за прицврстување на товарот

Рамно нанесените шини спречуваат оштетување на товарот.
Искусете повеќе
Точки и средства за врзување

Сертификати

Опширни сертификати за безбедност при секојдневниот транспорт.

 • Должина на конструкција13.4 / 14.7 / 16.8m
 • Ширина на конструкција2.460 или 2.490mm
 • Висина на конструкција*2.350 - 3.000mm
 • Места за палети33 / 36 / 41Евро-палети
* според правните услови и поединечната спецификација на возилото.

Договори за услуги

Со соодветен договор за услуга добивате и целосна контрола врз трошоците, а ние ви овозможуваме да бидете постојано во движење!
Повеќе за:Договори за услуги
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Телематика

Со телематиката TrailerConnect® ги добивате сите потребни информации за вашите возила.
Повеќе за:Телематика
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Финансирање

Ви нудиме поединечна понуда за финансирање со привлечни услови за вкупниот работен век на вашата инвестиција.
Повеќе за:Финансирање
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+389 (70) 266585

Обратете ни се

За да стапите во контакт со вистинскиот претставник за продажба, испратете ни порака со вашите прашања и ќе започнеме да разговараме!