Пијалаци

Пијалаци

При транспорт на пијалаци се носат големи тежини во разни видови пакувања. Специјално дизајнираните возила за транспорт на пијалаци од Schmitz Cargobull со соодветни средства за прицврстување на товарот ја нудат потребната флексибилност.
The S.CS MEGA curtainsider semi-trailer is setting the standard in bulk transport.

S.CS MEGA

Кога мора да се пренесуваат големи тежини, на пр., при транспорт на пијалаци, S.CS Mega е совршеното возило со својот голем внатрешен простор и можноста за флексибилно конфигурирање.
Искусете повеќе
S.CS Universal curtainsider semi-trailer - robust, flexible with universal uses

S.CS UNIVERSAL

Испорака на тежок товар за најкратко време. За високите потреби при транспорт на пијалаци, полуприколката со церада S.CS UNIVERSAL по потреба може да се конфигурира флексибилно.
Искусете повеќе