Ролни хартија и челични калеми

Ролни хартија и челични калеми

Schmitz Cargobull со полуприколката со церада S.CS COIL и полуприколката со церада S.CS PAPER нуди две возила, создадени за транспорт на тешки калеми и ролни. Голема носивост, безбеден транспорт и заштита на товарот се најважни.
The optimum transport of steel coils or split strips with the S.CS COIL curtainsider semi-trailer

S.CS COIL

Полуприколката со церада S.CS COIL е оптималното возило за транспорт на челични калеми или калеми од ленти. S.CS COIL без проблем ги совладува тешките товари со големо оптоварување во една точка. За подобра флексибилност може да се покрие каналот за калеми и приколката да се користи за транспорт на друг товар.
Искусете повеќе

S.CS PAPER

Ролните хартија претставуваат посебен предизвик во транспортната дејност. Многу се тешки и исклучиво нежни при оштетување од влага и механички оптоварувања. Полуприколката со церада S.CS PAPER нуди голема носивост и разни можности за достојно прицврстување на ролните хартија.
Искусете повеќе