Транспорт на градилиште

Транспорт на градилиште

При транспорт на градилиште, носивоста и цврстата шасија играат најважна улога. Градежните материјали и уреди мора да се транспортираат преку тежок терен. Во овие предизвикувачки услови спаѓаат и моќноста и влечната сила.
S.PL flatbed semi-trailer 1 teaser 584 x 380 lq60

S.PL

Полуприколката со платформа S.PL е идеално возило за градежни и долги материјали при транспорт на градилиште. При транспорт на градилиште, полуприколката со платформа S.PL нуди моќност, влечна сила и голема носивост.
Искусете повеќе
S.PR BAU platform semi-trailer for construction site transport

S.PR BAU

Транспортот на градежни материјали и уреди на возилото му поставува посебни услови. Отворената полуприколка S.PR во BAU-изведба ги совладува овие предизвици со голема носивост и цврста шасија дури и при нерамна подлога.
Искусете повеќе