Food distribution 

Food distribution 

Anyone who transports perishable or temperature-sensitive goods knows: the cold chain must not be interrupted under any circumstances. That's why Schmitz Cargobull offers vehicles that you can rely on in almost any situation. Regardless of whether you transport your goods in the frozen, fresh or pharmaceutical sector, Schmitz Cargobull offers a suitable solution.
Reliable fresh food transport with the M.KO COOL truck

W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading.

W.KO COOL

Менливите приколки W.KO COOL овозможуваат ефкасност и заштедуваат време при товарање и истоварање. Менливите приколки се наменети особено за интермодален транспорт со долги железнички рути. Брзото менување овозможува помалку изгубено време и поголема искористеност на вашите возила.
Искусете повеќе
Organise efficient bulk transport with the M.KO Z.KO through-loading trailer

M.KO / Z.KO

При товарање со мост, возилото со приколка со тврда страна M.KO може да се товара и истовара со виљушкар директно преку приколката со централна оска Z.KO. Тоа заштедува време и место, затоа што до рампата се приоѓа само еднаш со целиот приколичар и притоа приколката не треба да се препаркира.
Искусете повеќе
S.KO CITY box body semi-trailer with steering axle.

S.KO CITY

Вртливата оска на полуприколка со тврда страна S.KO CITY ја поседува потребната можност за маневрирање при снабдување на маркетите во градовите. Се справува со тесните улици, приоди или товарни места без да се губи време благодарение на механичкото спротивно управување. Со нашите дополнителни услуги можете во секое време да погледнете каде се наоѓа возилото.
Искусете повеќе
  • Cold restrain system
  • Traverse partition wall
  • Swinging rear segment

Cold restrain system

Insulated refrigerated truck bodies lose cold air in the loading space when the rear doors or tail lift platform are opened. To reduce this air exchange, there are cold restrain system options to delay escape of cold air.

Stationary plastic curtain

The plastic curtain made of 200mm single strips for the entire rear wall opening is firmly mounted at the rear of the superstructure.
Искусете повеќе

Plastic curtain for side door

When the side door is opened, this curtain reduces the air exchange between the body and the surroundings. The individual strips are permanently mounted in the side door area.

Искусете повеќе

Rolltop automatic roller curtain

The automatic roll-up tarpaulin can be programmed to roll up/down automatically when the tailgate or tail lift is opened.
Искусете повеќе

Lengthways adjustable plastic curtain

The plastic curtain consists of three parts, whereby the entire curtain is adjustable in length and the parts can be moved 3x across. This prevents cold air from escaping from certain areas.
Искусете повеќе

Electric air curtain 

The air curtain is mounted stationary at the rear of the body under the roof. During loading and unloading, the electric air curtain is automatically activated. The outside air is sucked in and released downwards. This creates an "air curtain" and the cold air from the load compartment cannot escape. 
Искусете повеќе

Sliding plastic curtain

This plastic curtain consists of three parts and is firmly mounted at the rear of the body. The individual parts can be moved transversely.
Искусете повеќе

Foam-filled insulating curtains 

The insulated curtain consists of three movable sections. The individual parts can be moved transversely and are attached to the rear of the superstructure.
Искусете повеќе

Traverse partition wall for 1/3 and 2/3 chambers

Swinging rear segment

Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Договори за услуги

Со соодветен договор за услуга добивате и целосна контрола врз трошоците, а ние ви овозможуваме да бидете постојано во движење!
Искусете повеќе
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Телематика

Со телематиката TrailerConnect® ги добивате сите потребни информации за вашите возила.
Искусете повеќе
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

Финансирање

Ви нудиме поединечна понуда за финансирање со привлечни услови за вкупниот работен век на вашата инвестиција.
Искусете повеќе

+389 (70) 266585

Обратете ни се

За да стапите во контакт со вистинскиот претставник за продажба, испратете ни порака со вашите прашања и ќе започнеме да разговараме!