M.KO COOL

M.KO COOL

За примена при транспорт на ладна роба, моторното возило со приколка со тврда страна M.KO COOL овозможува голема подвижност и товарен капацитет при тесни улици. Конструкцијата за моторното возило со тврда страна M.KO COOL е моќна конструкција, којашто одговара на возилата од сите реномирани произведувачи на камиони и ги исполнува поединечните потреби.
Reliable fresh food transport with the M.KO COOL truck

Наш партнер за соработка

Конфигурирајте сопствено возило со конструкција со тврда страна M.KO COOL на Schmitz Cargobull лесно и едноставно кај вашиот партнер. Ова комплетно решение се нуди во повеќе производни серии. За време на работниот век на возилото, Schmitz Cargobull и вашиот партнер ви стојат на располагање за сите прашања околу одржување и гаранција. На тој начин заштедувате време - затоа што помалку застанувања значат повеќе време на пат и подобра економичност за вашата компанија.

Simple and fast loading of food
 • Шасија
 • Подготовка на спојката
Chassis
Subframe can be fitted to all popular trucks.

Рам и шасија

Нашиот поцинкуван рам може да се монтира на моторното возило, во зависност од произведувачот. Опремата и дополнителните делови лесно се прицврстуваат на рамот. Благодарение на зашрафената конструкција, компонентите може лесно да се менуваат, со што се намалуваат трошоците за одржување и поправка.
Искусете повеќе
Подготовка на спојката
Trailer coupling with all the necessary connections for the trailer.

Подготовка на спојката

Оптимално подготвено: Спојка со сите потребни приклучоци за приколката. Типот на спојката може да варира, меѓудругото и поради позицијата на спојката, типот на електричните и воздушните приклучоци и уредите за спојување.
Искусете повеќе
 • Страница
 • Опрема за товарање со мост
 • Товарање на кат
 • Специјална опрема
 • Заден дел
 • под
 • Осветлување
Страница
Loading and unloading through the side door.

Странична врата

Дополнителна можност за парцијално товарање при транспорт со различни температурни зони со разделен ѕид. Страничната врата овозможува истоварање на парцијалниот товар и пристап до поединечни MultiTemp-зони за ладење.
Искусете повеќе
Опрема за товарање со мост
Interior
High loading volume with the double-decker system.

Товарање на кат

Флексибилна и поголема искористеност на возилото благодарение на системот за товарање на кат. Идеален за роба што не се товара на кат. Системот овозможува непрекинато товарање преку две висински нивоа со повеќе делови.
Искусете повеќе
Специјална опрема
Reinforced roof panels for meat transport.

Превоз на месо

Покривот и страничните ѕидови на изолираната приколка FERROPLAST® се специјално засилени. Достапен е европски систем за закачување месо.
Искусете повеќе
Заден дел
Floor
Side wall
Exterior lighting provides for the safety of the truck and other road users.

Надворешно осветлување

Светлосната сигнализација и предното и задното осветлување на возилото се пропишани законски. Како дополнителна опција може да се добијат и задни и предни светла и предупредувачко светло за задната товарна рампа.
Искусете повеќе
 • Ладилник
 • Опрема MultiTemp
 • Завеса
Ладилник
Efficient cooling with a brand-name underfloor cooling unit.

Ладилник под подот

Ладилникот под подот е моќна алтернатива на ѕидните уреди. Целосна искористеност на просторот во нископоврзаната приколка со централна оска, ако на предниот ѕид нема место за ладилник.
Искусете повеќе
Опрема MultiTemp
Завеса
Strip curtain for the M.KO truck box body

Завеса

Променливите и надолжно подвижните заштитни церади овозможуваат поголема безбедност на товарот и истовремено заштедуваат енергија, затоа што при парцијални товари не се нарушува температурата кога се отвораат вратите.
Искусете повеќе
 • Цврстина
 • Точки и средства за врзување
Цврстина
Lashing points and aids

Сертификати

Опширни сертификати за безбедност при секојдневниот транспорт.

Договори за услуги

Со соодветен договор за услуга добивате и целосна контрола врз трошоците, а ние ви овозможуваме да бидете постојано во движење!
Повеќе за:Договори за услуги
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Телематика

Со телематиката TrailerConnect® ги добивате сите потребни информации за вашите возила.
Повеќе за:Телематика
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Финансирање

Ви нудиме поединечна понуда за финансирање со привлечни услови за вкупниот работен век на вашата инвестиција.
Повеќе за:Финансирање
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+389 (70) 266585

Обратете ни се

За да стапите во контакт со вистинскиот претставник за продажба, испратете ни порака со вашите прашања и ќе започнеме да разговараме!