Моторно возило со приколка со тврда страна

Осигурување на товарот
  • Вградени шини за осигурување на товарот
  • Лајсни со алки од алуминиум со висина од 300 mm
  • Дрвен под со дебелина 28 mm
Осигурување на товарот