Полуприколка со церада

Полуприколка со церада

Вистинското возило за транспорт на општ товар со софистициран производен систем на Schmitz Cargobull.
S.CS Universal curtainsider semi-trailer - robust, flexible with universal uses

S.CS UNIVERSAL

Цврста, флексибилна и универзално приспособлива: Поголема носивост, пократко време на товарање и едноставно прицврстување на товарот, тоа е полуприколката со церада S.CS UNIVERSAL од Schmitz Cargobull.
Искусете повеќе

S.CS PAPER

Полуприколката со церада S.CS PAPER е проверена и одобрена во согласност со нормата VDI 2700. Шасијата со кратко растојание меѓу попречни носачи и со стабилен под е специјално наменета за транспорт на хартија. Joloda-шините во подот овозможуваат безбедно и едноставно товарање и истоварање и оптимално прицврстување на товарот.
Искусете повеќе
The S.CS MEGA curtainsider semi-trailer is setting the standard in bulk transport.

S.CS MEGA

Со голем товарен волумен, полуприколката со церада S.CS MEGA ги поставува стандардите во транспортот со голем волумен. Поседува сертификат според DIN EN 12642 Код XL и ги исполнува условите на DL-регулативата 9.5.
Искусете повеќе
straight front wall for form-fitting loading

S.CS FIXED ROOF

Во Велика Британија важат други услови во однос на висината (>4000 mm) и вкупната дозволена тежина (44 t). Полуприколката со церада S.CS FIXED ROOF со цврст кров од челични елементи, мала тежина и носивост до 32 t ги исполнува овие услови.
Искусете повеќе
The optimum transport of steel coils or split strips with the S.CS COIL curtainsider semi-trailer

S.CS COIL

За транспорт на тешки челични калеми се потребни цврстина и голема носивост. Притоа најважни се безбедноста и заштитата на товарот. Полуприколката со церада S.CS COIL не се користи само за транспорт на челични калеми или калеми од ленти. Каналот за калеми може да се покрие со капак и врз него да се постави друг товар.
Искусете повеќе