Полуприколка со церада

Полуприколка со церада

Вистинското возило за транспорт на општ товар со софистициран производен систем на Schmitz Cargobull.
S.CS Universal curtainsider semi-trailer - robust, flexible with universal uses

S.CS UNIVERSAL

Цврста, флексибилна и универзално приспособлива: Поголема носивост, пократко време на товарање и едноставно прицврстување на товарот, тоа е полуприколката со церада S.CS UNIVERSAL од Schmitz Cargobull.
Искусете повеќе

S.CS PAPER

Полуприколката со церада S.CS PAPER е проверена и одобрена во согласност со нормата VDI 2700. Шасијата со кратко растојание меѓу попречни носачи и со стабилен под е специјално наменета за транспорт на хартија. Joloda-шините во подот овозможуваат безбедно и едноставно товарање и истоварање и оптимално прицврстување на товарот.
Искусете повеќе
straight front wall for form-fitting loading

S.CS FIXED ROOF

Во Велика Британија важат други услови во однос на висината (>4000 mm) и вкупната дозволена тежина (44 t). Полуприколката со церада S.CS FIXED ROOF со цврст кров од челични елементи, мала тежина и носивост до 32 t ги исполнува овие услови.
Искусете повеќе
The optimum transport of steel coils or split strips with the S.CS COIL curtainsider semi-trailer

S.CS COIL

За транспорт на тешки челични калеми се потребни цврстина и голема носивост. Притоа најважни се безбедноста и заштитата на товарот. Полуприколката со церада S.CS COIL не се користи само за транспорт на челични калеми или калеми од ленти. Каналот за калеми може да се покрие со капак и врз него да се постави друг товар.
Искусете повеќе