Полуприколка со тврда страна

Полуприколка со тврда страна

Благодарение на модуларниот систем, нашите полуприколки со тврда страна S.KO можат поединечно да се конфигурираат за разни примени.
S.KO COOL SMART box body semi-trailer with integrated telematics

S.KO COOL SMART

Ниските работни трошоци овозможуваат полуприколката со тврда страна S.KO COOL SMART да биде долгорочно исплатлива. Сериски телематика TrailerConnect® овозможува транспарентност и постојана документација при транспорт со ладилници. Приколката овозможува максимална безбедност на товарот, безбедно ракување при соодветна температура и кратко време поминато на рампа.
Искусете повеќе
S.KO CITY box body semi-trailer with steering axle.

S.KO CITY

Вртливата оска на полуприколка со тврда страна S.KO CITY ја поседува потребната можност за маневрирање при снабдување на маркетите во градовите. Се справува со тесните улици, приоди или товарни места без да се губи време благодарение на механичкото спротивно управување. Со нашите дополнителни услуги можете во секое време да погледнете каде се наоѓа возилото.
Искусете повеќе
Box body semi-trailer S.KO COOL SMART

S.KO COOL

Полуприколката со тврда страна S.KO COOL е многу исплатлива благодарение ниските трошоци на подолг период. Оптимална безбедност при ракување и транспорт со соодветна температура и брзо товарање и истоварање.
Искусете повеќе
S.KO EXPRESS dry-freighter box body semi-trailer

S.KO EXPRESS

Пратките преку интернет, услугите за курирска и експресна испорака или транспортот на скапи електрични уреди се зголемуваат и поставуваат посебни услови. Разните функции на телематиката го поддржуваат транспортот со поголема безбедност на товарот во полуприколката со тврда страна S.KO EXPRESS.
Искусете повеќе
Box body semi-trailer S.KO COOL SMART