Полуприколка со тврда страна

Полуприколка со тврда страна

Благодарение на модуларниот систем, нашите полуприколки со тврда страна S.KO можат поединечно да се конфигурираат за разни примени.
S.KO COOL SMART box body semi-trailer with integrated telematics

S.KO COOL SMART

Ниските работни трошоци овозможуваат полуприколката со тврда страна S.KO COOL SMART да биде долгорочно исплатлива. Сериски телематика TrailerConnect® овозможува транспарентност и постојана документација при транспорт со ладилници. Приколката овозможува максимална безбедност на товарот, безбедно ракување при соодветна температура и кратко време поминато на рампа.
Искусете повеќе
S.KO CITY box body semi-trailer with steering axle.

S.KO CITY

The S.KO CITY box body semi-trailer's steering axle provides the manoeuvrability needed when delivering to food retailers in urban environments. Its mechanical power steering ensures that it copes with narrow streets, access roads or loading yards without any loss of time. And our additional services allow you to see where your trailer is located at any time.
Искусете повеќе
S.KO EXPRESS dry-freighter box body semi-trailer

S.KO EXPRESS

Пратките преку интернет, услугите за курирска и експресна испорака или транспортот на скапи електрични уреди се зголемуваат и поставуваат посебни услови. Разните функции на телематиката го поддржуваат транспортот со поголема безбедност на товарот во полуприколката со тврда страна S.KO EXPRESS.
Искусете повеќе